Skocz do zawartości

Serwis Forumprawnicze.info używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityka Prywatności. Aby usunąć tą informację naciśnij przycisk po prawej:    OK
OK

Zdjęcie

BEZPRAWNE ZWOLNIENIE


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 aga13
aga13
 • Użytkownik
 • 6 postów

Napisano 30 sierpień 2012 - 19:11

Witam,
pozwalam sobie skorzystać z tego forum, ponieważ mam poważny problem. Od ponad 3 lat byłam zatrudniona w firmię, która zatrudniała ponad 150 osób.Niedawno zostałam słownie zaatakowana przez kierownika i sprowokowana do słownych kłótni przez niego. Przez cały okres zatrudnienia bylismy zmuszani do pracy w godzinach nadliczbowych. Faktem było to, że były one opłacane lecz wypłata odbywała się " na lewo". Podczas początku zmiany wystawiane były lewe listy na których wpisywali sie osoby które miały zamiar pracować w danym dniu więcej niż 8 godzin. Zdarzały się również sytuację, że były zabierane premie za brak nadgodzin. Byliśmy zmuszani do pracy po 10 bądź 12 godzin dziennie. W pracy stosowany był równiez mobing. Podczas rozmowy z kierownikiem zostałam zwyzywany oraz poniżany. Powiedziano mi, że w związku z brakiem nadgodzin mogę pożegnać się z pracą. Kolejnego dnia pracy zostałem wezwana przez kierownika zmiany i zostało mi wręczne wypowiedzenie. Pytając z jakiego powodu, ponieważ wcześniej nie było na mnie żadnych skarg, swoja pracę wykonywałam żetelnie zdziwiła mnie ta sytuacja. Na wypowiedzeniu nie ma opisanego powodu mojego zwolnienia.
Dlatego też zastanawiam się czy obowiązkiem pracodawcy jest określenie powodu mojego wypowiedzenia, czy mam prawo do odprawy, czy za niepracowanie w godzinach nadliczbowych można zwolnić pracownika i czy ewentualnie mogę ubiegać się o odszkodowanie za zwolnienie mnie z pracy właściwie bezprawnie ponieważ byłam "niewygodnym" pracownikiem?????
Bedę wdzięczna za jakąkolwiek poradę.

#2 Waldemar
Waldemar
 • Prawnik
 • 271 postów

Napisano 30 sierpień 2012 - 22:51

Tak, obowiązkiem pracodawcy jest wypowiedzenie stosunku pracy na piśmie i podając powód.
Prawo do odprawy przysługuje w przypadku jak jest więcej niż 20 pracowników zatrudnionych i wypowiedzenie stosunku pracy następuje wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracowników (czyli np. kiepska sytuacja finansowa pracodawcy). Jak wypowiada stosunek pracy z Pani winy to odprawa nie przysługuje.
Można zwolnić pracownika za odmowę nieuzasadnioną. Pracownik może żądać wynagrodzenia za nadgodziny jak nie dostanie to sam może wypowiedzieć stosunek pracy. Tak samo można żądać wynagrodzenia za te nadgodziny za 3 lata wstecz.
Może się Pani ubiegać o odszkodowanie przed sądami pracy.
Jakby Pani miała jeszcze jakieś pytania to proszę dopytywać. Najlepiej w ponumerowanych punktach.
Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody spowodowane udzieloną poradą prawną, za wyjątkiem tej, która jest spowodowana winą umyślną. Czytając poradę godzi się Pan/Pani na powyższy warunek.

#3 aga13
aga13
 • Użytkownik
 • 6 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 15:11

Jakie są szanse na wygranie takiej sprawy, jakei i gdzie należy złożyc dokumenty by ubiegać sie o odprawę.

#4 Waldemar
Waldemar
 • Prawnik
 • 271 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 18:45

Jeżeli będzie Pani udowodnić fakty, które tutaj powołała przed sądem tak, żeby sąd w nie uwierzył to wygra Pani sprawę. Polecam jednak skorzystanie z pomocy adwokata bo sama sobie Pani nie poradzi raczej.
Odprawę wypłaca pracodawca i to jego trzeba przekonać do wypłaty. Jak się nie uda to również sądowo trzeba dochodzić.
Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody spowodowane udzieloną poradą prawną, za wyjątkiem tej, która jest spowodowana winą umyślną. Czytając poradę godzi się Pan/Pani na powyższy warunek.

#5 aga13
aga13
 • Użytkownik
 • 6 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 19:14

A kiedy się starać o wypłacenie odprawy ? Przy obiorze świadectwa pracy czy już w trakcie trwania wypowiedzenia ?
Umowa o prace na czas określony tzn na 10 lat. W punkcie 5 (inne warunki zatrudnienia) jest napisane " strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem" czy w takim wypadku to wypowiedzenie jest prawidłowe?

Użytkownik aga13 edytował ten post 31 sierpień 2012 - 19:28


#6 Prawne.org
Prawne.org
 • Administrator
 • 13601 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 20:06

Brakuje zasadniczej informacji - formy zatrudnienia - na czas określony czy nieokreślony?

#7 aga13
aga13
 • Użytkownik
 • 6 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 20:12

Czas określony. A jak to potem wygląda ze świadectwem pracy, musi na nim być powód zwolnienia?

#8 Waldemar
Waldemar
 • Prawnik
 • 271 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 20:24

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej
pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności
wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia
uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto
w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za
pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika
w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach
wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody spowodowane udzieloną poradą prawną, za wyjątkiem tej, która jest spowodowana winą umyślną. Czytając poradę godzi się Pan/Pani na powyższy warunek.

#9 aga13
aga13
 • Użytkownik
 • 6 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 20:42

To jeszcze jedno pytanie. Co musi być napisane na świadectwie pracy żeby otrzymać potem zasiłek ? Bo czytam po różnych stronach i forach i nie zawsze się ten zasiłek otrzymuje.

#10 Waldemar
Waldemar
 • Prawnik
 • 271 postów

Napisano 31 sierpień 2012 - 22:16

Na ubezpieczeniach społecznych się nie znam. Intuicja mi jednak podpowiada (gdzieś słyszałem?!), że pewne świadczenia można nie otrzymać jak wypowiedzenie było z inicjatywy pracownika albo za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika, ale nie jestem pewien.
Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody spowodowane udzieloną poradą prawną, za wyjątkiem tej, która jest spowodowana winą umyślną. Czytając poradę godzi się Pan/Pani na powyższy warunek.

#11 Prawne.org
Prawne.org
 • Administrator
 • 13601 postów

Napisano 01 wrzesień 2012 - 09:09

Czas określony. A jak to potem wygląda ze świadectwem pracy, musi na nim być powód zwolnienia?


W takim wypadku pracodawca nie musi podawać żadnego powodu wypowiedzenia. Wypowiada z zachowaniem okresu wypowiedzenia, żadne odszkodowanie czy zadośćuczynienie się nie należy. Teoretycznie mogłaby Pani pozwać zakład pracy za ów mobbing - i za to domagać się zadośćuczynienia, ale nie są to łatwe i krótkie procesy.

#12 Prawne.org
Prawne.org
 • Administrator
 • 13601 postów

Napisano 01 wrzesień 2012 - 09:12

Zasiłek dla bezrobotnych w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę będzie przysługiwał pracownikowi jeśli:
1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2,

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,

h) był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:

1) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.);

2) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;

3) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

4) niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

5) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.#13 aga13
aga13
 • Użytkownik
 • 6 postów

Napisano 04 wrzesień 2012 - 10:16

A proszę mi jeszcze powiedzieć:
1. W czasie wypowiedzenie jest się nadal pracownikiem zakładu, czy można w trakcie wypowiedzenia skorzystać z zwolnienia lekarskiego???? Niebędzie to koligowało z wypłaceniem ewentualnego zasiłku ????
2. W jakim czasie maksymalnie należy oddać zwolnienie do zakładu pracy???

#14 Prawne.org
Prawne.org
 • Administrator
 • 13601 postów

Napisano 04 wrzesień 2012 - 18:59

W czasie wypowiedzenia nadal jest się pracownikiem.
Zwolnienie lekarskie należy przedłożyć pracodawcy najpóźniej w terminie 3 dni.

Podobne problemy prawne: Collapse

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Yandex.Metrica