←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Przesłuchanie osoby nieletniej

Kali_11 - zdjęcie Kali_11 31 sty 2013

Witam,
mam pytanie - czy przy przesłuchaniu, konfrontacji osoby nieletniej - 16 lat - według przepisów prawa jest obowiązek obecności rodziców i psychologa?
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 01 lut 2013

Nie ma takiego obowiązku.

Przesłuchanie nieletniego świadka dokonuje się w oparciu o przepisy K.p.k i dlatego nie znajduje tu zastosowania art.39 u.p.n. wymagający w trakcie dokonywania czynności przesłuchania nieletniego obecności jego rodziców lub opiekuna albo obrońcy, a w przypadku niemożności zapewnienia ich obecności innych osób w przepisie tym wskazanych.


Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 24 lutego 1988 r.

V KRN 356/87
Przepis art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich wymagający w czasie przesłuchania nieletniego obecności rodziców, opiekuna lub obrońcy albo innych osób wskazanych w tym przepisie, nie ma zastosowania do przesłuchania nieletniego świadka. W tym przypadku przesłuchanie odbywa się według przepisów kodeksu postępowania karnego z możliwością a niekiedy potrzebą udziału biegłego lekarza lub biegłego psychologa.
Odpowiedz

Kali_11 - zdjęcie Kali_11 04 lut 2013

Witam,

czy takie same przepisy obowiązują w przypadku kiedy sprawa jest o gwałt na 16-sto latce???
Czy osoba pokrzywdzona nie powinna być w jakiś sposób chroniona przed sprawcą???
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 04 lut 2013

Pokrzywdzona winna być w takim wypadku przesłuchiwana tylko raz, od razu z udziałem biegłych (psychologów) - najlepiej w ramach tzw. niebieskiego pokoju - czyli tak, aby nikt oprócz przesłuchującego nie miał bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzoną.

Odpowiedz

Kali_11 - zdjęcie Kali_11 05 lut 2013

To w takim razie muszę zadać kolejne pytanie.

Czy w takim przypadku konfrontacja dziewczyny ze sprawcą - byli przesłuchiwani razem w jednym pomieszczeniu - nie jest naruszeniem jej praw?
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 05 lut 2013

Formalny wymóg dotyczy osób pokrzywdzonych, które nie ukończyły 15-roku życia.
Art. 185a. § 1. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

§ 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.

§ 3. Protokół przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej; jeżeli został sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania, należy go odtworzyć.

Skoro dziewczyna ma 16-lat to do naruszenia przepisów nie doszło, choć taki sposób przesłuchiwania (konfrontowania) należy uznać za karygodny.
Odpowiedz