←  Prawa konsumenta

Forumprawnicze.info

»

Reklamacja drugi raz tej samej wady

karolina.p92 - zdjęcie karolina.p92 22 lut 2013

Dnia 12.11.12 r reklamowałam torbę (z drogiej prestiżowej firmy) gdyż zaczęła się pruć na szfach okazuje się że firma dała za małą ilosc skóry do zszycia i szfy poprostu sie rozpruwają. Reklamacja zostala mi przyznana (choć pomimo prośby o oddanie pieniedz/wymiane na nowy towarzostala naprawiona) teraz w miejscu gdzie nie zostala zszyta dalej sie pruje nie chce kolejnej naprawy bo jednak psuje to forme torby gdyz zostaje zabrana skora z torby zeby ja zszczyć. Czy prawo reguluje jakos ile razy można reklamować ?
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 24 lut 2013

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej mówi wyraźnie:
Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

W tym wypadku naprawa jest nieskuteczna i może Pani złożyć oświadczenie, że odstępuje od umowy i domaga się zwrotu ceny zakupu.
Odpowiedz