←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

Wykreślenie wpisu z KRK

Piotr69 - zdjęcie Piotr69 08 lis 2012

21.06.2005r zostałem zatrzymany pod kilkoma zarzótami ( działanie w grupie przestępczej wyłudzającej kredyty, wyłudzenie kredytu, posiadanie dokumentów innej osoby itp. w sumie 7 zarzutów ). W areszcie śledczym przebywałem do marca 2006r. Sprawa sądowa ciągneła się przez prawie 3 lata, następnie moja apelacja od wyroku została uznana i cofnięta ponownie do sądu okręgowego, następna sprawa zakończyła się ( 27.05.2009r. ) wyrokiem skazującym z artykułu 297 paragraf 1 KK oraz artykułu 63 paragraf 1 KK. Przy czym sam dobrowolnie poddałem się karze, gdyż do tego zarzutu przyznawałem się od razu. Dostałę karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i zaliczono mi karę jako odbytą z okresu zatrzymania w areszcie śledzym ( od dnia 21.06.205 do dnia 20.12.2005r.)

Mój wpis o karalności widnieje w rejestrze KRK i jest to dla mnie bardzo, bardzo kłopotliwe ponieważ nie mogę dostać żadnej nowej pracy w swoim zawodzie ( Handlowiec ) a poprzednia praca ( własna działalność ) nie przynosi mi żadnych dochodów. W tej sytuacji jestem w kropce a sytuacja materialna mojej rodziny drastycznie pogarsza się z dnia na dzień.

Czy na podstawie tego że przestępstwo było popełnione w 2005r. oraz kara odbyta w tym samym roku można dokonać wymazania wpisu do KRK czy też będzie on widnia do momentu aż minie okres od zakończenia powtórnej sprawy w sądzie i uprawomocnienia wyroku czyli od dn. 27.082009r. Czy może jest jakaś możliwość zwrócenia się do sądu z prośbą o wymazanie tego wpisu ?
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 08 lis 2012

Termin zatarcia skazania liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku i wykonania kary - nie zaś od dnia popełnienia czynu.
Odpowiedz