←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Błądne sprecyzowania żadania we wniosku.

JARKO_PRIVA - zdjęcie JARKO_PRIVA 17 cze 2019

Witam, jestem pozwanym z sprawie o zwrot poniesionych kosztów na remont. Na rozprawie 7 maja sędzia poinformowała nas ustnie że kolejna rozprawa odbędzie się 13 maja, w swojej frasobliwości pomyliłem terminy i przyjechałem na rozprawę 15 maja. Dowiedziałem się wówczas że wyrok zapadł pod moją nieobecność.

I tu pytanie, złożyłem 16 maja pismo o wydanie odpisu wyroku wraz z klauzulą wykonalności zamiast z UZASADNIENIEM,

sąd napisał uzasadnienie bo POWÓD tez wystąpił o uzasadnienie i PYTANIE

1. czy mogę tą pomyłkę w jakiś sposób skorygować?

2. czy sąd nie powinien mnie wezwać do poprawy lub wyjaśnienia mojego żądania, POWÓD I klauzula wykonalności? powinno to zastanowić referendarza nad poprawnością żądania?

3. czy wniosek o przywrócenie teminu a jak tak to jakie argumenty? mógłbym przytoczyć

Załączone pliki

  • Załączony plik  plik.pdf   12,88 KB   1 Ilość pobrań
Odpowiedz