←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

Bardzo proszę o pomoc !

Tola - zdjęcie Tola 08 sty 2017

Mój znajomy popełnił przestępstwo gospodarcze( skarbówka) i dostał zarzuty kierowania grupa przestępcza. Był na sankcji dwa razy. Postępowanie toczyło się 7 lat. Dostał wyrok sąd odrzucił apelacje. W związku z tym złożył pismo o złączenie sankcji na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz ze w związku z tym ze przez 7 lat nie miał innych konfliktów z prawem i po złączeniu sankcji byłoby już zaliczona połowa wyroku złożył również pismo o wcześniejsze warunkowe zwolnienie z odbywanej kary. Dostał wezwanie do zakładu karnego do odbycia kary a pismo było w trakcie rozpatrzenia. Zgłosił się grzecznie na wezwanie. Jakie są szanse w sąd uzna te podania ? Jakie są szanse ze zwolnią go warunkowo z odbywania karty po zaliczeniu tej sankcji?
Odpowiedz

niceman8 - zdjęcie niceman8 10 sty 2017

Pana opis jest zbyt ogólnikowy aby odnieść się do sprawy. Na ten moment wyrok jest prawomocny więc podlega wykonaniu. Trudno jest zgadywać jak sąd rozpozna wniosek o warunkowe zwolnienie. 

Odpowiedz

Seweryn - zdjęcie Seweryn 11 sty 2017

Mój znajomy popełnił przestępstwo gospodarcze( skarbówka) i dostał zarzuty kierowania grupa przestępcza. Był na sankcji dwa razy. Postępowanie toczyło się 7 lat. Dostał wyrok sąd odrzucił apelacje. W związku z tym złożył pismo o złączenie sankcji na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz ze w związku z tym ze przez 7 lat nie miał innych konfliktów z prawem i po złączeniu sankcji byłoby już zaliczona połowa wyroku złożył również pismo o wcześniejsze warunkowe zwolnienie z odbywanej kary. Dostał wezwanie do zakładu karnego do odbycia kary a pismo było w trakcie rozpatrzenia. Zgłosił się grzecznie na wezwanie. Jakie są szanse w sąd uzna te podania ? Jakie są szanse ze zwolnią go warunkowo z odbywania karty po zaliczeniu tej sankcji?

Rozumiem, że Pani znajomy "otrzymał" przykładowo wymiar  kary np. 4 lata i zgłosił się do ZK. Sąd zaś w wyroku na podstawie art. 63 kk na poczet kary zaliczył mu 2 lata tymczasowego aresztu ( podaję przykładowe wartości ). Pyta Pani w istocie czy łączny okres rzeczywistego pozbawienia wolności ( areszt ) wynoszący łącznie połowę okresu kary jest spełnieniem wymogu formalnego z art. 78 k.k. uprawniającego się o ubieganie o warunkowe przedterminowane zwolnienia z odbycia reszty kary?. Tak.  Zaliczenie na poczet kary okresów tymczasowego aresztu jest traktowane jak odbycie kary. Jeśli więc Pani znajomy przebywał w areszcie 1/2 orzeczonej następnie kary pozbawienia wolności i Sąd zaliczył mu w wyroku ten okres na rzecz tej kary to przyjąć należy, że spełnił wymóg formalny z art. 78 k.k.. Proszę pamiętać, że fakt ten nie gwarantuje mu pozytywnego rozpoznanie wniosku gdyż jest to wymóg formalny. Zaś pozostałe wymogi materialne są określone w treści art. 77 k.k.. 

Odpowiedz