←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Bezumowne składowanie ruchomości - wynagro...

niceman8 - zdjęcie niceman8 18 paź 2019

Osoba trzecia od styczna 2016r. do lipca 2019r. w mojej nieruchomości bezumownie, bez mojej woli składowała rzeczy ruchome o kubaturze 30m3.

W grudniu 2016r. doręczyłem wezwanie przedprocesowe żądając usunięcia ruchomości w terminie do 14 dni, z zastrzeżeniem, że po tym terminie będę naliczał opłatę z tytułu bezumownego ich składowania 300zł miesięcznie.

Osoba ta zignorowała moje żądanie stąd złożyłem pozew o zasądzenie 600zł z tytułu składowania rzeczy za grudzień 2016 i styczeń 2017r.

W lipcu 2019r. osoba ta uznała moje roszczenie i sąd zasądził na moją rzecz 600zł - jednocześnie ruchomości zostały usunięte.

Złożyłem wniosek o zawezwanie do próby ugodowej odnośnie zapłaty wynagrodzenia za składowanie za miesiące od lutego 2017r. do lipca 2019r. lecz żądając kwoty 500zł/ miesiąc jako kwoty rynkowej (wskazanej przez podmiot składujący). Do ugody nie doszło, gdyż osoba składująca rzeczy podniosła, że zapłacona kwota 600zł zaspokaja moje roszczenie. 

Proszę o informacje:

1) Czy mogę skutecznie dochodzić roszczenia za okres od lutego 2017r. do lipca 2019r. wskazując 500zł/miesiąc oraz wnosząc o biegłego do wyceny kosztów składowania, czy też kwota 300zł/mc mnie wiąże?

2) Czy służą mi odsetki za zwłokę, a jeśli tak to w jaki sposób mam sformułować żądanie pozwu?

Bardzo proszę o pomoc. 

 

Odpowiedz