←  Blog użytkowników

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Blog Pasjonata

Zdjęcie
Odpowiedzialność materialna pracownika z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się 17 kwiecień 2018

Jak wiemy każdego pracodawcę i pracownika obowiązuje kodeks pracy. Każdy pracownik odpowiada więc materialnie za szkody wyrządzone na mieniu pracodawcy. Z tym, że czymś innym jest "zwykła" odpowied... >
1 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Dyskryminacja lub nierówne traktowanie pracownika 15 kwiecień 2018

Należy zważyć, że nie ma już od wieków czasów pracy niewolniczej, a ponadto mamy swobodny dostęp do pracy zarobkowej nie tylko w kraju ale i w całej Unii Europejskiej. Ponadto obecnie notuje się w... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Pułapki kryminalistyczne 11 luty 2018

Podstęp to zachowanie (działanie lub również zaniechanie) w pewnym ściśle określonym kierunku, które to działanie lub zaniechanie pozoruje pewne zdarzenia, które mają zaistnieć, a które de facto m... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Procedura badań kryminalistycznych nośników danych 11 luty 2018

Procedura badań kryminalistycznych nośników danych

1. Sporządzenie protokołu dostarczenia nośników danych z dokładnym sprawdzeniem właściwego zabezpieczenia materiału dowodowego popr... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Legitymowanie i kontrola osobista dokonywana przez Policjanta 11 luty 2018

Przeprowadzenie takich czynności jak np. legitymowanie przez Policję musi być uzasadnione racjonalnymi argumentami tj. na żądanie obywatela funkcjonariusz Policji musi wskazać podstawę faktyczną i... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Odszkodowania powypadkowe- cz. 5 10 luty 2018

Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 10 czerwca 1999 r. II UKN 681/98 „Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę (art. 445 § 1 KC
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Odszkodowania powypadkowe- cz. 4 10 luty 2018

Pracodawca zobligowany jest prowadzić rejestr wypadków przy pacy na podstawie wszystkich kart wypadków i protokołów powypadkowych. Choroby zawodowe ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Minis... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Odszkodowania powypadkowe- cz. 3 10 luty 2018

W przypadku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych dochodzą jeszcze przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (te... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Odszkodowania powypadkowe- cz. 2 10 luty 2018

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Odszkodowania powypadkowe- cz. 1 10 luty 2018

W przypadku skutecznego dochodzenia odszkodowań nie wystarczy sama bardzo dobra znajomość regulacji przepisów kodeksu cywilnego oraz aktualnej linii orzeczniczej chociaż jest to niezbędne. Aby skut... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis