←  Blog użytkowników

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Blog adw. Łukasza Nysztala

Zdjęcie
Przedawnienie karalności i wykonania kary przy przestępstwach z oskarżenia prywatnego 07 listopad 2017

Upływ czasu również w postępowaniu karnym umożliwia doprowadzenie do sytuacji przedawnienia. Przedawnieniu może podlegać zarówno sama karalność czynu jak i przedawnienie wykonania kary.

>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Zniesławienie a prawo do dozwolonej krytyki 24 wrzesień 2017

Co do zasady sformułowanie pod adresem innej osoby fizycznej lub prawnej inwektyw lub pomówień wyczerpuje znamiona występku stypizowanego w art. 212 2 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Kiedy można znieść służebność drogi? 21 wrzesień 2017

Służebność drogi koniecznej jak każdą inną służebność gruntową ustanawia się co do zasady na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że służebność taka - obciążająca daną nieruchomość - nie może...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Czy umowę najmu lokalu na czas określony można wypowiedzieć? 18 wrzesień 2017

Możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony przed terminem wskazanym w tej umowie budzi wiele wątpliwości. Początkowo można było wyróżnić trzy przeciwstawne poglądy - od niedopuszczaln...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Naruszenie miru domowego - czy może je popełnić właściciel? 20 maj 2016

Naruszenie miru domowego to przestępstwo stypizowane w art. 193 kk, polegające na wdarciu się do określonych miejsc lub też przebywa...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Zasiedzenie udziałów we współwłasności 06 styczeń 2016

Przez zasiedzenie można nabyć nie tylko własność osoby trzeciej, ale również udział we współwłasności. Możliwość nabycia udziału we współwłasności dotyczy również tych nieruchomości, w których naby...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Przywłaszczenie rzeczy przez jednego z małżonków 12 grudzień 2015

Często zdarza się tak, że małżonkowie w trakcie rozwodu lub faktycznej separacji dokonują czynności zmierzających do ukrycia majątku przed współmałżonkiem. Zachowania takie mogą dotyczyć zarówno wy...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Zakaz stadionowy 05 grudzień 2015

Zakaz stadionowy - a więc zakaz wstępu na imprezę masową to środek karny, wywodzący się z ustawy dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa ta spenalizowała zachowanie polegają...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
E-protokół rozprawy 28 listopad 2015

Od 2011 roku proces cyfryzacji sądów powszechnych wprowadził zmiany do protokołowania rozprawy, zastępując tradycyjny papierowy protokół rozprawy protokołem elektronicznym.

Protokół e...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Art. 422 kc - pomocnictwo do wyrządzenia szkody 31 lipiec 2015

Do napisania tego wpisu skłoniła mnie nowa fala wezwań przedprocesowych wysyłanych przez Lex Superior. Z chwilą upadku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Olszty...
>
1 Komentarze Czytaj pełny wpis