←  Blog użytkowników

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Blog Forumprawnicze.info

Zdjęcie
Skutki niezapłacenia orzeczonej grzywny - wykonanie zastępczej kary 02 kwiecień 2018

Po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego karę grzywny - sąd wzywa skazanego do uiszczenia nałożonej grzywny w terminie 30 dni. Jeśli w tym czasie skazany nie dokona wpłaty (ewentualnie nie złoży...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Po jakim czasie Sąd wydaje nakaz doprowadzenia do Zakładu Karnego? 30 marzec 2018

W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności - większość skazanych zastanawia się czy na odbycie kary pozbawienia wolności należy zgłosić się samemu czy też to policja doprowadza do odbycia ka...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Czy sąd może oddalić pozew o alimenty w oparciu o zasady współżycia społecznego? 15 maj 2015

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył sytuacji, w której rodzice dochodzą alimentów na siebie od pełnoletnich dzieci. Zdarzają się bowiem nierzadko sytuacje, w której rodzice na starość, niezdolni do sam...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Wywiad detektywa - dopuszczalność dowodu w sprawie o rozwód? 11 kwiecień 2015

Coraz częściej w sprawach rozwodowych spotykamy się z sytuacją, w której strona przedstawia na dowód winy współmałżonka wywiad detektywistyczny zawierający obciążające informację o niewiernym małżo...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Zasiedzenie służebności przesyłu na gruntach stanowiących wcześniej własność Skarbu Państwa 01 marzec 2015

Temat zasiedzenia służebności przesyłu powraca ponownie na naszym blogu. Wynika to z faktu, że obecne czasy dla właścicieli nieruchomości obciążonych infrastrukturą przesyłową są niestety bardzo ni...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Wezwanie do zapłaty za pobranie filmu Drogówka - czy faktycznie się obawiać? 27 styczeń 2015

Wobec ilości zapytań na naszym forum dotyczącym wezwania do zapłaty za pobranie filmu Drogówka od jednej z warszawskich kancelarii prawnych postanowiłem w szczegółach zamieścić analizę wezwania, ja...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Słupy na działce: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie a zasiedzenie służebności 29 grudzień 2014

Właściciele nieruchomości, na których gruncie posadowiono urządzenia przesyłowe winni pamiętać, że ograniczenie prawa własności w wyniku zasiedzenia służebności przesyłu ma wpływ nie tylko na upraw...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Czy pracownik może w każdym wypadku skorzystać z urlopu na żądanie? 13 sierpień 2014

Zgodnie z art. 167[2] kp - Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej n...
>
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ustawowego 03 czerwiec 2014

Małżonek - jako osoba najbliższa - zgodnie z art. 931 kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności, wraz z dziećmi powołany jest do dziedziczenia z ustawy. Ustawodawca przewidział jednak dwa wyjątki, k...
>
1 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Zmiana kwalifikacji prawnej czynu? Granice aktu oskarżenia. 19 kwiecień 2014

Tak, jak w procesie cywilnym pozew określa przedmiot roszczenia powoda, tak akt oskarżenia w procesie karnym stanowi swoisty rodzaj skargi do Sądu o ukaranie oskarżonego za opisany w tym akcie oska...
>
1 Komentarze Czytaj pełny wpis