←  Blog użytkowników

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Blog r.pr. Karolina Bartos

Zdjęcie
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę a zwolnienie lekarskie 26 grudzień 2014

Kodeks pracy w art. 130 § 2 stanowi, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
W takiej sytuacji... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Roszczenia pracowników i uzupełniająca odpowiedzialność cywilna pracodawcy 03 październik 2014

Zapraszam do lektury mojego artykułu, który ukazał się w nr 3/2014 Temidium

0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Umowa o pracę z kobietą w ciąży zawarta dla pozoru? 26 czerwiec 2014

Umowa o pracę z kobietą w ciąży zawarta dla pozoru?
Wiele osób, w szczególności kobiet zastanawia się nad możliwością zawarcia umowy w okresie ciąży. Zadają sobie pytanie czy taka umowa j... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Dwa dni opieki nad dzieckiem - kto skorzysta? 23 kwiecień 2014

...kto pierwszy, ten lepszy....
Z art. 188 kodeksu pracy wynika dla rodziców/opiekunów dziecka do lat 14 uprawnienie do skorzystania z dwóch dni opieki nad dzieckiem w danym roku kalendarzowy... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Hospitalizacja dziecka a prawo do przerwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 29 styczeń 2014

Coraz częściej pojawiają się pytania odnośnie możliwości przerwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka.
Poniżej analiza jednego z takich przypadków.... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Zaliczenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika do okresu pracy 28 styczeń 2014

Wiele pytań i wątpliwości pojawia się w przypadku konieczności zaliczenia pracy w gospodarstwie rodziców do pracowniczego stażu pracy. Poniżej przykład dotyczący przedmiotowego zagadnienia.
<... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis

Zdjęcie
Roszczenia pracownikowa, któremu wypowiedziano umowę na czas określony, w której nie przewidziano jej wcześniejszego rozwiązania 24 styczeń 2014

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wcześniejszego rozwiązania.

Odpowiedź na powyższe py... >
0 Komentarze Czytaj pełny wpis