←  Blog apl. adw. Pawła Socha

Forumprawnicze.info

»

Blog apl. adw. Pawła Socha

Oszustwo jako wypadek mniejszej wagi 14 lipiec 2016

Oszustwo czyli przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu karnego polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i jest poważnym przestępstwem, zagrożonym wysoką karą pozbawienia wolności. Jednak art. 286 § 3 KK zawiera typ uprzywilejowany powyższego przestępstwa, który przewiduje zdecydowanie mniejsze zagrożenie karne.

Zgodnie z art. 286 § 1 KK przestępstwo oszustwa popełnia ten kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Oszustwo posiada typ uprzywilejowany czyli podstawę do zastosowania łagodniejszej kary. Według art. 286 § 3 KK w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W porównaniu do typu podstawowego oszustwa górna granica kary pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat zatem możliwe jest zastosowanie przez sąd warunkowego umorzenia postępowania na podstawie art. 66 KK. Zgodnie z tym przepisem sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, ze pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

W przypadku przyjęcia, że czyn jest wypadkiem mniejszej wagi w grę wchodzi także art. 59 KK zgodnie z którym przy przestępstwie zagrożonym karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione.

Sąd kwalifikując czyn jako przypadek mniejszej wagi bada miedzy innymi rodzaj naruszonego przestępstwem dobra, zachowanie się i sposób działania sprawcy, użyte środki, charakter i rozmiar szkody wyrządzonej czynem, stopień zawinienia, motywacja i cel działania sprawcy.

Fakt, że wartość mienia, którym niekorzystnie rozporządził pokrzywdzony jest niska nie przesądza automatycznie, że zachodzi wypadek mniejszej wagi.

Na podstawie:
Andrzej Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom III, wyd. II

Aplikant Adwokacki
Paweł Socha, Olsztyn
Blog nie tylko o prawie cywilnym
Blog o postępowaniu w sprawach nieletnich

prawo karne i 3 więcej

Komentarze

michal, 29 lip 2016 21:52

Witam serdecznie Panie Pawle, przepraszam, za to, że to nie w temacie,

 
Piszę z bardzo nietypowym pytaniem, w tym roku zdawałem maturę i zdałem ją bardzo na dobrze, tzn na tyle dobrze, aby móc dostać się na studia prawnicze 
 
Podczas wakacji, jednak popełniłem przestępstwo ( związane z ruchem drogowym). W najbliższym czasie zostanę skazany oraz otrzymam grzywnę. 
 
 
Mam do Pana ogromną prośbę w formie poniższego pytania - Czy mógłby mi Pan pomóc?
 
Czy mając wyrok skazując za przestępstwo ścigane z urzędu - mogę ubiegać się za 5 czy 7 lat na aplikację adwokacką??
 
Po 5 latach - wyrok ulegnie przedawnieniu, więc teoretycznie - będę miał czystą kartę, jednak zawody prawnicze - wymagają jednak nieskazitelności charakteru ?
 
Czy pogrzebałem swoje szanse na bycie adwokatem?
 
 
Bardzo proszę o odpowiedz.
 
Z poważaniem 
 
Michał Jankowski

Lola, 06 gru 2016 21:07

Witam, mam pewne pytanie, jednak nie wiem, gdzie mogę je dokładnie zadać, dlatego zwracam się tu- w komentarzu.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, czym różni się pełnomocnik od adwokata? Oczywiście w słowach, które mógłby zrozumieć typowy obywatel, bez użycia specyficznych słów i zagadnień...
Z góry bardzo dziękuję.

adw. Łukasz Nysztal, 07 gru 2016 14:21

Witam, mam pewne pytanie, jednak nie wiem, gdzie mogę je dokładnie zadać, dlatego zwracam się tu- w komentarzu.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, czym różni się pełnomocnik od adwokata? Oczywiście w słowach, które mógłby zrozumieć typowy obywatel, bez użycia specyficznych słów i zagadnień...
Z góry bardzo dziękuję.

Pełnomocnik to osoba, która działa w imieniu innej osoby. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, a w niektórych sprawach również doradca podatkowy czy rzecznik patentowy. Pełnomocnikiem może być również osoba z najbliższej rodziny czy też w postępowaniu administracyjnym - każdy. 

 

Adwokat zaś to osoba posiadająca wykształcenie prawnicze, która zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów. 

marta, 28 lut 2017 14:55

Witam! Bardzo proszę o poradę. Moj mąż za jazdę w stanie nietrzeźwości dostal zakaz prowadzenia pojazdów na 4 lata 6 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz obligatoryjna nawiazke w wysokości 6tys złotych. Mam pytanie czy ta nawiazke sad moze rozłożyć na raty na 24 miesiące. Moj mąż nie pracuje ja również utzrymujemy sie z dodatków na dzieci jest tego 1200zl nie mamy z czego zapłacić większych rat bez krzywdy dla naszej rodziny. Proszę o odpowiedz.

Prawne.org, 06 kwi 2017 13:57

Tak - Sąd może rozłożyć na raty. Po zmianach maksymalny okres rozłożenia na raty nie może przekroczyć 3 lat.