←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

ciąża, a ostatni miesiąc na umowie na czas...

Ago587 - zdjęcie Ago587 14 kwi 2019

Witam. Wiem ze podobnych tematów na forum jest bardzo dużo ale większość to stare wpisy i nie jestem pewna czy dalej aktualne, Poza tym nie znalazłam satysfakcjonującej odpowiedzi.

Jestem obecnie w 8 tygodniu ciąży i przebywam na 2 umowie na czas określony która kończy się w czerwcu. Z uwagi na stan zdrowia i mocno stresującą pracę, po konsultacji z lekarzem, chciałabym jak najwcześniej iść na zwolnienie lekarskie, lub przynajmniej korzystać w prac ciężarnych (8 godzinny czas pracy, 4 godziny przed komputerem-obecnie pracuje po 10h/12h). Boję się jednak, ze gdy przyznam się kierownikowi o ciąży, nie dostanę przedłużenia umowy (kolejna ma być już na czas nieokreślony).

Wyczytałam ze "konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego przed 3. miesiącem ciąży. W prawie pracy jest bowiem przepis, który mówi, że w przypadku tych kobiet umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeśli jej wygaśnięcie miałoby nastąpić po upływie 3. miesiąca ciąży." i nie wiem jak mam to rozumieć.

 

1.Czy mogę poczekać na przedłużenie umowy do końca czerwca nie mówiąc o tym pracodawcy (koniec czerwca to już prawie 5 miesiąc)?

2.Czy mogę liczyć na przychylność pracodawcy i przedłużenie umowy na czas nieokreślony przebywając na l4?

3.Jeśli pracodawca nie przedłuży mi umowy to i tak obowiązuje mnie umowa do dnia porodu i macierzyński wypłacany przez ZUS? A co dalej? tracę prawo do urlopu wychowawczego, czy mam jakąś alternatywę?

 

Odpowiedz

Jowita - zdjęcie Jowita 15 kwi 2019

Zgodnie z art. 177 § 3. Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
 

Upływ 3 miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).

Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży. Wyrok SN z 5 grudnia 2012r. I PK 33/02 (OSNP 2004/12/204)

 

Potrzebne będzie zaświadczenie o stanie ciąży.

 

W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu, przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym i jeżeli nie będzie pozostawała Pani w zatrudnieniu urlop wychowawczy nie będzie Pani przysługiwał.

Odpowiedz

Ago587 - zdjęcie Ago587 15 kwi 2019

Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży. Wyrok SN z 5 grudnia 2012r. I PK 33/02 (OSNP 2004/12/204)
 

 

chodzi tutaj o termin rozwiązania umowy prawda? czyli jeśli obecna umowa kończy się w 19 tygodniu ciąży, a zaświadczenie przedstawię już teraz (9 tydzień) to dalej jestem chroniona i pracodawca nie może wypowiedzieć umowy? 

 

W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu, przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.

 

Czy wysokość takiego zasiłku jest taka sama jak w przypadku osoby zatrudnionej i dalej jest obliczana ze średniej z 12 wynagrodzeń poprzedzających okres zwolnienia lekarskiego? 

Odpowiedz

Jowita - zdjęcie Jowita 15 kwi 2019

Tak, będzie Pani chroniona i pracodawca nie może wypowiedzieć umowy. 

 

Art. 36.1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 (tj. 12 miesięcy), podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące ubezpieczenia.

Odpowiedz