←  Wykroczenia i prawo drogowe

Forumprawnicze.info

»

Czas przedawnienia obwinienia


Najlepsza porada prawna: pasjonat 13 styczeń 2018 - 18:18

Mam pytanie... Zostałam przez policję uznana za... Przejdź do postu

Ela33 - zdjęcie Ela33 10 sie 2017

Mam pytanie... Zostałam przez policję uznana za winną zdarzenia drogowego, nie przyjęłam mandatu i sprawa trafiła do sądu. Sąd przyznał że ja mam rację i że przepisy złamał ten drugi kierujący. Sprawa trwała dłużej niż rok. W stosunku do tamtego kierującego policja nie złożyła wniosku o ukaranie. Czy ja mogę jeszcze teraz złożyć do policji wniosek o ukaranie tamtego kierowcy żeby uzyskać zwrot naprawy samochodu z jego polisy czy to już przedawniona sprawa? Zdarzenie drogowe miało miejsce 28.05.2016
Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: pasjonat - zdjęcie pasjonat 13 sty 2018

Mam pytanie... Zostałam przez policję uznana za winną zdarzenia drogowego, nie przyjęłam mandatu i sprawa trafiła do sądu. Sąd przyznał że ja mam rację i że przepisy złamał ten drugi kierujący. Sprawa trwała dłużej niż rok. W stosunku do tamtego kierującego policja nie złożyła wniosku o ukaranie. Czy ja mogę jeszcze teraz złożyć do policji wniosek o ukaranie tamtego kierowcy żeby uzyskać zwrot naprawy samochodu z jego polisy czy to już przedawniona sprawa? Zdarzenie drogowe miało miejsce 28.05.2016

 

1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. 

 

k.w.

 
Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.
§ 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia.
§ 2a. W wypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego czasu jego trwania nie wlicza się do okresu przedawnienia.
§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.
 
Art. 59. § 1. Jeżeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom formalnym wskazanym w art. 57 § 2–4, prezes sądu zwraca wniosek w celu usunięcia braków w terminie 7 dni.
§ 2. Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu, wszczynając postępowanie zarządzeniem, kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie lub na posiedzeniu albo – w razie stwierdzenia okoliczności wyłączających postępowanie lub wskazanych w art. 61 § 1 – orzekając jednoosobowo, odmawia wszczęcia postępowania. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania służy zażalenie osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, ujawnionemu pokrzywdzonemu oraz organowi, który wniósł wniosek o ukaranie.
§ 3. W razie złożenia wniosku o ukaranie przez oskarżyciela posiłkowego, w przedmiocie wszczęcia rozstrzyga się po przekazaniu przez oskarżyciela publicznego materiału dowodowego lub oświadczenia, o którym mowa w art. 57 § 5.
Odpowiedz

Ela33 - zdjęcie Ela33 13 sty 2018

Dziękuję za odpowiedź O ile dobrze zrozumiałam to sprawa przedawniona... Pozdrawiam cieplutko Elżbieta
Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 13 sty 2018

1. Tak- przedawniona.
Odpowiedz