←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Czas trwania gwarancji

chojer - zdjęcie chojer 26 cze 2019

Witam,

 

Na wykonaną naprawę aparatu fotograficznego udzielono mi 6-miesięcznej gwarancji. Czas jej trwania obejmował okres od 17/12/18 do 17/06/19 r. 15/06/19, a więc na 2 dni przed końcem gwarancji, w aparacie ponownie pojawiła się ta sama usterka. Zgłosiłem ten fakt zarówno mailowo, jak i telefonicznie. Poinformowano mnie, że w celu usunięcia usterki w ramach gwarancji musiałbym dostarczyć aparat do 17/06/2019. Aparat został odesłany gwarantowi 17/06/2019, a dotarł do niego 24/06/19.

W art. 577 kodeksu cywilnego czytamy "gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym". Czy istnieje jakikolwiek zapis mówiący o tym, że wadliwy przedmiot musi być fizycznie dostarczony do gwaranta przed upływem gwarancji, czy też liczy się czas wystąpienia i zgłoszenia usterki?

Odpowiedz