←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Czy Pracodawca może zwolnić na Zasiłku Reh...


Najlepsza porada prawna: kaz123 17 maj 2019 - 22:38

Dziękuję .

Przejdź do postu

kaz123 - zdjęcie kaz123 14 maj 2019

Witam mam pytanie czy Pracodawca może rozwiązać Umowę Pracy z pracownikiem przebywającym na Zasiłku Rechabilitacyjnym jeśli ten pracownik jest jest podany jako osoba chroniona w Związkach Zawodowych .

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 15 maj 2019

Tak , jezeli pracownik "wykorzystał " ochronę prawną przed wypowiedzeniem tj  182/270 dni  + 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego 

 

 

Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.
Odpowiedz

kaz123 - zdjęcie kaz123 16 maj 2019

A Ochrona Związkowa tu nie ma wpływu ?

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 17 maj 2019

Nie ma , potwierdza to SN  w wyroku z 2 lutego 2012 r. (II PK 132/11, M.P.Pr. 2012/5/254–260).

Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: kaz123 - zdjęcie kaz123 17 maj 2019

Dziękuję .

Odpowiedz