←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Czy tylko powództwo windykacyjne przerywa...

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 30 mar 2018

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 12 maja 2016 r.
IV CSK 481/15

 

 

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że do zmiany stanu świadomości posiadacza, a tym samym przekształcenia dobrej wiary w złą wiarę może dojść wyłącznie w sposób określony w art. 224 § 2 KC, to jest poprzez wytoczenie przez współwłaścicieli powództwa windykacyjnego. Dochodzenie roszczeń uzupełniających przez właściciela nie jest uzależnione od uprzedniego wszczęcia sprawy o wydanie nieruchomości i może nastąpić również wówczas, gdy właściciel nie skorzystał z innych, dalej idących uprawnień. Jak słusznie przyjmuje się w orzecznictwie dobrą wiarę wyłącza bowiem ujawnienie takich okoliczności, które u przeciętnego człowieka powinny wzbudzić poważne wątpliwości, że nie przysługuje mu prawo do korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie.

 

Przesyłanie korespondencji wzywającej posiadacza i jego poprzednika prawnego do przesunięcia urządzeń przesyłowych poza określone działki, stanowi okoliczność mogącą prowadzić do zmiany przymiotu dobrej wiary na złą wiarę po stronie posiadacza.

 

Sąd badając kwestię dobrej lub złej wiary na gruncie przepisów z art. 224 KC i 225 KC nie może ograniczyć się wyłącznie do czasu objęcia nieruchomości w posiadanie. Stan dobrej wiary powinien bowiem istnieć przez cały czas korzystania z nieruchomości. Z brzmienia art. 224 KC i 225 KC wynika możliwość przekształcenia się dobrej wiary w złą wiarę.

Odpowiedz