←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

Dodatkowe wyjaśnienia oskarzonej/skazanego...

Aneta1604 - zdjęcie Aneta1604 08 gru 2017

Witam,
Zostałam skazana na kare ograniczenia wolności w związku z popełnieniem przestępstwa z art 270§1. Wyrok jest prawomocny, po rozpoznaniu przez sad II instancji. Podczas całego procesu na wszystkich etapach jedynie przyznałam się do zarzucanego czynu, bo owszem podpisałam dokument za inna osobę, Ale nie wyjaśniłam szczegółów dot. popełnienia przestępstwa.
Pytanie: czy w tym wypadku można powołać się na wyjasnienia oskarzonego dotyczących okoliczności popełnienia przestepstwa jako nowy dowód, fakt w sprawie jako podstawa do wznowienia postepowania ? Dodam, że wyjaśnienia co najmniej wpłyną na zmniejszenie szkodliwości czynu. Podpisałam dokument pod wpływem błędu w jaki mnie wprowadzono co do wiedzy i zgody osoby za ktora sie podpisałam a dokument został wykorzystany przez inna osobę, te która wprowadziła mnie w błąd w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Gdybym wiedziała do czego dokument bedzie wykorzystany oraz to, ze osoba za która sie podpisałam nie wie i nie wyraza na to zgody to z pewnoscia nie zrobilabym tego
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 11 gru 2017

czy w tym wypadku można powołać się na wyjasnienia oskarzonego dotyczących okoliczności popełnienia przestepstwa jako nowy dowód, fakt w sprawie jako podstawa do wznowienia postepowania ?

 

Nie będzie to podstawa do wznowienia postępowania. Odmowa wyjaśnień w kontekście obecnej sytuacji nie będzie powodowała, że obecna chęć wyjaśnień stanowi nowy dowód w sprawie, dotychczas nieznany. 

 

A nawet jeśli - to proszę zwrócić uwagę, że nowe okoliczności mają dotyczyć konkretnych okoliczności rzutujących na błędność orzeczenia. Nie każda nowa informacja stanowi podstawę do wznowienia postępowania. Przypuszczenie, że w wyniku wyjaśnień kara byłaby łagodniejsza również nie kwalifikuje się do wznowienia postępowania.

 

Patrz art. 540 kpk:

§ 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:
1)  w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że:

a)  skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
b)  skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
c)  sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne, błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

Odpowiedz

Aneta1604 - zdjęcie Aneta1604 12 gru 2017

Dziękuję za odpowiedz. W takim razie będę próbować odroczyc wykonanie kary. Czy sam fakt wychowywania dwuletniego dziecka będzie powodem do odroczenia wykonania kary? Ojciec dziecka pracuje za granicą, moja rodzina pracuje, a z rodzina partnera nie utrzymujemy kontaktu. Nie jestem w stanie zapewnić dziecku opieki na czas wykonywania prac społecznych. Dziecko jest za małe na przedszkole,najbliższy żłobek znajduje się w odległości 50km od miejsca mojego zamieszkania, a znalezienie kogoś obcego kto bedzie chciał i da rade zająć się moim dzieckiem nawet za wynagrodzeniem graniczy z cudem.
Odpowiedz