←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 17 maj 2012 19:45
  • Uaktualniono: 24 gru 2013 08:39
  • Rozmiar pliku: 31,93 KB
  • Wyświetleń: 1854
  • Pobrań: 16

Pobierz Wniosek o uzupełnienie postępowania przygotowawczego

- - - - -
postępowanie przygotowawcze uzupełnienie śledztwaWniosek o uzupełnienie postępowania przygotowawczego.

Informacja prawna:

Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania, prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego zaznajomienia, pouczając ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ procesowy.
Termin zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania powinien być tak wyznaczony, aby od doręczenia zawiadomienia o nim podejrzanemu i jego obrońcy upłynęło co najmniej 7 dni. W czynnościach zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania ma prawo uczestniczyć obrońca. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo podejrzanego lub jego obrońcy nie tamuje dalszego postępowania.
W terminie 3 dni od daty zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania strony mogą składać wnioski o uzupełnienie śledztwa. W czynności, której ma dotyczyć uzupełnienie śledztwa należy umożliwić udział podejrzanemu i jego obrońcy.
Złożenie przez podejrzanego oświadczenia do protokołu czynności zaznajomienia podejrzanego z materiałem postępowania o nie zgłaszaniu wniosku o uzupełnienie śledztwa nie zwalnia prokuratora od obowiązku zachowania terminu 3 dni ani nie pozbawia podejrzanego prawa złożenia takich wniosków w wyżej wskazanym terminie.

Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztwa, wydaje się postanowienie o jego zamknięciu i ogłasza się je lub o jego treści zawiadamia się podejrzanego oraz jego obrońcę.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 4 minut)

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Bing (1), Googlebot-Mobile (2)