←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 14 gru 2013 17:17
  • Uaktualniono: 04 sty 2014 16:20
  • Rozmiar pliku: 75,59 KB
  • Wyświetleń: 3690
  • Pobrań: 19

Pobierz Opozycja przeciwko interwencji ubocznej

- - - - -
interwencja uboczna opozycja sprzeciw pozwanegoSprzeciw pozwanego przeciwko dopuszczeniu do udziału w sprawie interwenienta ubocznego.

Informacje prawne:


Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego, jednakże nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy. Sąd oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udział w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. W razie prawomocnego uwzględnienia opozycji czynności interwenienta ubocznego uważane będą za niebyłe.

Interes prawny, o którym mowa w art. 76, 78 § 2 k.p.c. należy pojmować szeroko i przyjąć, że zachodzi on w każdym wypadku, w którym rozstrzygnięcie sporu może wywrzeć jakiekolwiek skutki w sferze prawnej interwenienta. Przeciwko zawężajacej wykładni pojęcia "interesu prawnego" w rozumieniu cytowanych wyżej przepisów przemawiają również względy celowości, bowiem udział interwenienta ubocznego w procesie z reguły pozostaje w zgodzie z dążeniem do ustalenia w sporze prawdy obiektywnej.

Tekst art. 76-78 k.p.c. nie daje żadnej podstawy do wykładni, która chciałaby dopuścić badanie przez sąd z urzędu, czy rzeczywiście istnieje interes prawny, na który powołuje się interwenient uboczny i tym samym dawała sądowi możliwość wydawania w tym zakresie jakichś rozstrzygnięć nie znanych ustawie. Kodeks przewiduje tylko rozstrzygnięcie co do opozycji "po przeprowadzeniu co do niej rozprawy". Zauważyć jedynie trzeba, iż Sąd Najwyższy dla spraw o prawa stanu cywilnego uczynił wyjątek od tej zasady stwierdzając, że art. 78 k.p.c. nie wyłącza obowiązku sądu niedopuszczenia interwencji ubocznej również z urzędu, jeżeli brak interesu prawnego wynika z samych twierdzeń zgłaszającego interwencję uboczną.

Na postanowienie Sądu w przedmiocie rozpoznania opozycji przysługuje zażalenie. Od zażalenia na oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego pobiera się piątą część należnego w sprawie wpisu niezależnie od tego, jaką wartość posiada interes prawny interwenienta ubocznego.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 5 minut)

0 użytkowników, 4 gości, 0 anonimowych


Bing (1)