←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 09 lut 2014 13:37
  • Uaktualniono: 09 lut 2014 13:37
  • Rozmiar pliku: 64,37 KB
  • Wyświetleń: 3560
  • Pobrań: 6

Pobierz Cofnięcie poręczenia majątkowego

- - - - -
poręczenie majątkowe kaucja wycofanie kaucjiOświadczenie poręczyciela o wycofaniu kaucji w postępowaniu karnym.

Informacje prawne:

Poręczenie majątkowe jest środkiem zapobiegawczym, gwarantującym prawidłowy tok postępowania przygotowawczego. Poręczenie majątkowe jest określane w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki. Może je złożyć oskarżony albo inna osoba. Wysokość, rodzaj i warunki poręczenia majątkowego, a w szczególności termin złożenia przedmiotu poręczenia, należy określić w postanowieniu, mając na względzie sytuację materialną oskarżonego i składającego poręczenie majątkowe, wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu.

Osobę składającą poręczenie majątkowe zawiadamia się o każdorazowym wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa. Stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe lub zobowiązania ulegają przepadkowi albo ściągnięciu w razie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego. W wypadku utrudniania w inny sposób postępowania karnego można orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości.

Z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia zwalnia się, pod tym jednak warunkiem, że w razie prawomocnego skazania oskarżonego na karę pozbawienia wolności następuje to z chwilą rozpoczęcia odbywania przez niego kary.

Poręczenie majątkowe może być wycofane przez osobę, która go udzieliła. Cofnięcie poręczenia majątkowego staje się jednak skuteczne dopiero z chwilą przyjęcia nowego poręczenia majątkowego, zastosowania innego środka zapobiegawczego lub odstąpienia od stosowania tego środka.

O przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu sumy poręczenia orzeka z urzędu sąd, przed którym postępowanie się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora - sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Oskarżony, poręczający i prokurator mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądowym lub złożyć wyjaśnienia na piśmie. Oskarżonego pozbawionego wolności sprowadza się na posiedzenie, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna to za potrzebne.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 6 minut)

0 użytkowników, 5 gości, 0 anonimowych


Googlebot-Mobile (1)