←  Prawo rodzinne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 12 lip 2014 16:25
  • Uaktualniono: 12 lip 2014 16:25
  • Rozmiar pliku: 132,31 KB
  • Wyświetleń: 2067
  • Pobrań: 10

Pobierz Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej

- - - - -
rozdzielność majątkowa podział majątku alkoholizm separacjaWzór pozwu o ustalenie rozdzielności majątkowej wobec nadużywania przez współmałżonka alkoholu.

Informacje prawne:

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tej dacie ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2008 r. II CSK 371/2008).

Celem postępowania o zniesienie ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej jest wyjaśnienie, czy zaistniały takie ważne w rozumieniu art. 52 § 1 k.r. i o. powody, które uzasadniają takie orzeczenie. Nie budzi wątpliwości, że tym ważnym powodem może być separacja małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Sytuacja taka stwarza bowiem z reguły zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków. W sprawie o roszczenie określone w art. 52 k.r.o. decydujące znaczenie mają zatem kwestie czysto majątkowe i możliwość porozumienia małżonków w sprawach związanych z zarządem ich majątkiem (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 4 listopada 2004 r. V CK 215/2004).

Od pozwu Sąd pobiera opłatę w wysokości 200 zł.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 11 minut)

0 użytkowników, 3 gości, 0 anonimowych


Googlebot-Mobile (3), Bing (5)