←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 10 wrz 2014 17:28
  • Uaktualniono: 10 wrz 2014 17:28
  • Rozmiar pliku: 49,03 KB
  • Wyświetleń: 2658
  • Pobrań: 18

Pobierz Oświadczenie - list żelazny

- - - - -
oświadczenie list żelazny poszukiwanie oskarżonego list gończyOświadczenie poszukiwanego o stawieniu się na każde wezwanie Sądu w razie wydania listu żelaznego.

Informacje prawne:

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:
1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora,
2) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

W razie nie usprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych w § 1, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.

Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.

List żelazny i towarzyszące mu poręczenie majątkowe funkcjonują w zasadzie do prawomocnego zakończenia postępowania. Jednak gdy poręczenie powiązane jest z listem żelaznym, to nie traci ono swej funkcji środka zapobiegawczego, który może być stosowany do chwili rozpoczęcia wykonywania kary (art. 249 § 3 k.p.k.). Gdy wymierzono karę pozbawienia wolności, termin stosowania poręczenia ulega wydłużeniu do rozpoczęcia wykonania kary, co wynika z art. 269 § 2 k.p.k. Także do tego środka stosują się wszystkie przepisy ustawy procesowej, bo przepisy rozdziału 30 k.p.k. nie wyłączają żadnej z regulacji tyczących poręczenia majątkowego.

List żelazny może być wydany tylko w stosunku do osoby przebywającej za granicą. Oczywiście bezzasadne jest żądanie skazanego na pozbawienie wolności i ukrywającego się w kraju przed odbyciem kary, by wydać mu list żelazny dla umożliwienia bezpiecznego stawienia się na posiedzenie sądu w sprawie z jego wniosku o zatamowanie wykonania kary. List żelazny jest środkiem alternatywnym dla tymczasowego aresztowania oskarżonego przebywającego za granicą w trakcie postępowania przygotowawczego lub rozpoznawczego, a nie ma zastosowania, gdy zostało przesądzone, że oskarżony ma odbyć karę pozbawienia wolności. Nie ma więc to zastosowania w postępowaniu wykonawczym, gdy zostało przesądzone, że sprawca ma odbyć karę pozbawienia wolności. Jego udział w posiedzeniu sądu nie jest nikomu potrzebny, a zależy tylko od jego woli.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 7 minut)

0 użytkowników, 5 gości, 0 anonimowych


Googlebot-Mobile (2)