←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 01 lis 2014 19:00
  • Uaktualniono: 01 lis 2014 19:00
  • Rozmiar pliku: 129,84 KB
  • Wyświetleń: 2447
  • Pobrań: 14

Pobierz Pozew o zwrot nadpłaconego pracownikowi wynagrodzenia

- - - - -
nadpłata wynagrodzenia zwrot wynagrodzenia bezpodstawne wzbogaceniePozew przeciwko pracownikowi o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia (wypłaconego w błędnej wysokości).

Informacje prawne:

Podstawę prawną takiego roszczenia stanowi art. 405 kc. Zgodnie z tym przepisem - Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

W większości przypadków pozwany pracownik broni się przed takim roszczeniem twierdzeniem, że nie wiedział o pomyłce pracodawcy oraz, że nie jest już wzbogacony, bowiem zużył wynagrodzenie na własne utrzymanie.

Orzecznictwo Sądu w tego typu roszczeniach jest niejednoznaczne:
- Pracownik może wyrazić na piśmie zgodę na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę konkretnych kwot nadpłaconego dodatku do wynagrodzenia także wtedy, gdy składnik ten wypłacał mu pracodawca posługujący się wyspecjalizowanymi służbami finansowymi (art. 91 k.p.).
[Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 października 2008 r. II PK 76/2008]
- Pracownik ma prawo uważać, że świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem, a więc jego obowiązek liczenia się ze zwrotem świadczenia ogranicza się zasadniczo do sytuacji, w których ma świadomość otrzymania nienależnego świadczenia (art. 409 w związku z art. 410 § 1 kc i w związku z art. 300 kp). Ciężar dowodu w tej kwestii spoczywa na pracodawcy.
[Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 stycznia 2007 r II PK 138/2006]
- Przypisanie pracownikowi powinności liczenia się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę (art. 409 kc w związku z art. 405 kc i art. 300 kp) musi uwzględniać, że zgodnie z art. 18 kp pracodawca może indywidualnym aktem przyznać pracownikowi wynagrodzenie w rozmiarze większym, niż wynikający z obowiązujących przepisów płacowych.
[Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 czerwca 2001 r. I PKN 511/2000]
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 4 minut)

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Google Mobile (2), Googlebot-Mobile (1)