←  Prawo rodzinne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 01 lis 2014 19:27
  • Uaktualniono: 01 lis 2014 19:27
  • Rozmiar pliku: 127,98 KB
  • Wyświetleń: 2677
  • Pobrań: 18

Pobierz Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

- - - - -
władza rodzicielska ograniczenie władzyWzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej z powodu z uwagi na odbywanie przez ojca kary pozbawienia wolności.

Informacje prawne:

Zgodnie z art. 110 k.r.o - w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.
Zawieszenie władzy rodzicielskiej polega na tym, że wynikające z niej prawa i obowiązki rodziców nie przestają wprawdzie istnieć, jednakże przez pewien czas nie mogą być wykonywane. Władza rodzicielska na czas trwania zawieszenia jakby spoczywa.

Ocena, czy przeszkoda ma charakter przemijający, zależy od przewidywanego czasu jej trwania, który nie może być zbyt odległy. Jeżeli przeszkoda ma trwać wiele lat, np. skazanie na wieloletnią karę pozbawienia wolności, należy uznać, że ma ona trwały charakter. W literaturze prawniczej słusznie przyjmuje się, że przeszkoda przemijająca - to taka, po której ustaniu jedno z rodziców wraca do niezmienionych stosunków w rodzinie.

W razie ustania przyczyny zawieszenia władzy rodzicielskiej (art. 110 § 2) władza ta nie odżywa automatycznie, a skutek taki wywiera dopiero orzeczenie sądu o uchyleniu zawieszenia. Orzeczenie takie sąd jest obowiązany wydać i w postępowaniu tym nie może badać, czy uchylenie zawieszenia jest celowe, lecz - czy istotnie przyczyna zawieszenia ustała.

Właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy właściwy według miejsca pobytu dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską.
Od wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej Sąd pobiera opłatę 40 zł.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 9 minut)

0 użytkowników, 5 gości, 0 anonimowych


Bing (1), Googlebot-Mobile (3)