←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 28 mar 2015 15:26
  • Uaktualniono: 28 mar 2015 15:26
  • Rozmiar pliku: 49,96 KB
  • Wyświetleń: 5556
  • Pobrań: 23

Pobierz Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy

- - - - -
sprostowanie protokołu uzupełnienie protokołu niedokładny protokół art 160 kpcWzór wniosku o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy.

Informacje prawne:

Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku - dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.

Nie można natomiast domagać się sprostowania zapisu rozprawy, rejestrowanej za pomocą urządzeń audio-wideo.

Urzędowym dowodem stwierdzającym przebieg rozprawy jest treść protokołu. Jeżeli strona (uczestnik postępowania) stwierdzi jego niekompletność lub przeinaczenia, ma prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia jego treści (art. 160 k.p.c.). Bez wykorzystania tej instytucji, strona nie może skutecznie twierdzić, że przebieg rozprawy był inny od tego, w jaki został zaprotokołowany.

Czas do zgłoszenia żądania jest ograniczony momentem: 1) zakończenia następnego posiedzenia w tej samej instancji, 2) odesłania akt do sądu odwoławczego (w wypadku wnoszenia środka odwoławczego) lub do sądu niższej instancji (po uchyleniu orzeczenia tego sądu). Po uprawomocnieniu się orzeczenia nie można żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu z ostatniego posiedzenia.

Żądanie sprostowania lub uzupełnienia protokołu może być składane ustnie (na tym samym lub następnym posiedzeniu) lub w formie pisma procesowego. Sprostowanie lub odmowa sprostowania protokołu zapada w formie zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego. Od zarządzenia przewodniczącego przysługuje odwołanie do całego składu orzekającego. Kodeks Postępowania Cywilnego nie przewiduje natomiast dalszego zażalenia do Sądu II instancji. Przepisu takiego nie ma ani w rozdziale o posiedzeniach sądowych (art. 148-163 k.p.c.), ani też w rozdziale o zażaleniu (art. 394-398 k.p.c.). W tych warunkach oraz wobec przyjętej przez Kodeks zasady, iż zażalenie na postanowienie nie kończące postępowanie przysługuje tylko w wypadkach w ustawie przewidzianych (art. 394 k.p.c.) zażalenie jest niedopuszczalne.

Nieskorzystanie przez stronę z wniosku o sprostowanie bądź uzupełnienie protokołu rozprawy przed sądem pierwszej instancji powoduje, że zarzut dotyczący treści protokołu nie może być uznany za usprawiedliwioną podstawę kasacji.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 2 minut)

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Bing (1)