←  Prawo spadkowe

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 07 gru 2016 13:50
  • Uaktualniono: 07 gru 2016 13:50
  • Rozmiar pliku: 1,79 MB
  • Wyświetleń: 2368
  • Pobrań: 32

Pobierz Wykaz Inwentarza - formularz

- - - - -
spis inwentarza postępowanie spadkowe długi spadkoweZgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego - od października 2015r. spadek z mocy prawa przyjmowany jest z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak dotychczas wprost. Zmianie uległy również przepisy o sporządzaniu spisu inwentarza.

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór urzędowy wykazu inwentarza stanowi plik gotowy do pobrania.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 6 minut)

0 użytkowników, 6 gości, 0 anonimowych