←  Prawo spadkowe

Forumprawnicze.info

»

Autor

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną Informacje o dokumencie

  • Wysłano: 07 gru 2016 13:50
  • Uaktualniono: 07 gru 2016 13:50
  • Rozmiar pliku: 1,79 MB
  • Wyświetleń: 2300
  • Pobrań: 32

Pobierz Wykaz Inwentarza - formularz

- - - - -
spis inwentarza postępowanie spadkowe długi spadkoweZgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego - od października 2015r. spadek z mocy prawa przyjmowany jest z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak dotychczas wprost. Zmianie uległy również przepisy o sporządzaniu spisu inwentarza.

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór urzędowy wykazu inwentarza stanowi plik gotowy do pobrania.
Komentarze


Wzory pozwów, którymi możesz być zainteresowany...Inne polecane wzory pozwów

użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 19 minut)

0 użytkowników, 7 gości, 0 anonimowych


Googlebot-Mobile (5), Bing (7)