←  Prawo administracyjne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Gmina i działka.

// - zdjęcie // 22 lip 2019

Nieruchomość postanowieniem sądu została nabyta przez dzieci, grunt nie został podzielony (brak księgi wieczystej). Gmina bez zgody współwłaścicieli weszła w teren działki celem wykonania robót geologicznych - umowa została zawarta między gminą a nieżyjącym od kilku lat właścicielem. Podczas wykonywania robót wybudowano mur oraz trzy rowy odpływowe, które obniżyły wartość działki, powstały one na terenie, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Grunt nie został uporządkowany do stanu pierwotnego w terminie wskazanym w decyzji. Odwołałam się od decyzji, a w odpowiedzi otrzymałam operat szacunkowy szkody na gruncie oraz operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności działki dla potrzeb nabycia. Od tej decyzji się nie odwołałam (odwołałam się po terminie). Nie dostałam żadnej kolejnej odpowiedzi. Czy mogę coś zrobić?

Odpowiedz