←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Godziny dodatkowe a nadgodziny

MartynaW - zdjęcie MartynaW 18 lis 2018

Dobry wieczór, potrzebuję porady prawnej z zakresu prawa pracy. Moja firma wprowadziła tzw. "godziny dodatkowe" zaznaczając, że nie są to nadgodziny. Za pracę w sobotę i niedzielę wypłaca wynagrodzenie tylko za przepracowane godziny, natomiast jeśli pracownik chciałby je sobie odebrać, może to zrobić w proporcji 1:1. Czy jest to zgodne z prawem? Podbono za pracę w sobotę przysługije do odbioru cały dzień wolny, bez względu na to, ile godzin faktycznie zostało przepracowanych, natomiast za niedzielę powinno się dostać wypłatę wynagrodzenia za cały dzień plus dzień do odbioru. Proszę o poradę w wyżej wymienionej kwestii. Pozdrawiam, Martyna

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 18 lis 2018

 

Art. 151.3. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

 

Art. 151.11. § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 15110 pkt 1-9 i 11 oraz w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1519b, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

    1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;

    2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.
 

Art. 151.12. Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.

Za prace w sobotę  pracodawca musi oddać inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem 

Nieoddanie dnia wolnego naraża pracodawce na kare w razie kontroli PIP - ma tu zastosowanie art z pierwszego cytatu 

 

Natomiast za niedziele pracodawca  może zgodnie z § 2 art 151.11 już wypłacić wynagrodzenie za prace w tym dniu - jezeli wypłaca wynagrodzenie to płaci do każdej godziny oprócz normalnej stawki dodatek 100%

Jezeli oddaje dzien wolny to oddaje cały bez względu  na ilość godzin przepracowanych w tym dniu

 

 

natomiast jeśli pracownik chciałby je sobie odebrać, może to zrobić w proporcji 1:1.

Bzdura takie oddawanie jest możliwe w przypadku godzin nadliczbowych dobowych - czyli takich które wystąpią po przepracowaniu np. 8 h jeżeli tyle dziennie pracujesz - i tyle przewiduje grafik

 

Pracodawca nie może planować pracy w nadgodzinach i o tym można poinformować PIP jak i o tym ze za sobote nie oddaje dnia wolnego

Odpowiedz