← Strona główna

Forumprawnicze.info

»

Zasady rejestracji

Regulamin Forum Prawników - forumprawnicze.info reguluje zasady korzystania z serwisu, określając prawa i obowiązki użytkowników. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
§ 1
Definicje:
a) serwis forumprawnicze.info – portal internetowy działający pod adresem http://forumprawnicze.info wraz ze wszystkimi podstronami i materiałami na nich zawartymi;
b) użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu forumprawnicze.info;
c) zarejestrowany użytkownik – osoba, która wypełniła poprawnie formularz rejestracyjny i przeszła prawidłowo proces rejestracji;
d) konto użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (nickiem) i hasłem służące do realizacji prawa do korzystania z zasobów serwisu forumprawnicze.info;
e) profil użytkownika – strona zawierająca dobrowolnie przekazane informacje o użytkowniku;
f) post – wypowiedź użytkownika opublikowana na stronach serwisu forumprawnicze.info
§2
Określenie podmiotu prowadzącego:
1. Serwis forumprawnicze.info jest własnością Kancelarii Adwokackiej adw. Łukasz Nysztal z siedzibą w Szczytnie przy ul. Leyka 32E, NIP 742-197-40-22, REGON 280336421
2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. O ile nie zastrzeżono inaczej korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
3. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za opublikowanie postu lub innego materiału na łamach serwisu forumprawnicze.info.
4. Opublikowanie postu w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego bezterminową i nieodpłatną publikację. Zgoda ta może być tylko w szczególnych przypadkach odwołana na podstawie pisemnego wniosku użytkownika.
5. Do 17.06.2014r. Serwis działał pod adresem http://prawne.org. Zmiana adresu strony nie powoduje zmiany praw i obowiązków użytkowników.
§3
Korzystanie z serwisu:

1. Podstawę korzystania z serwisu forumprawnicze.info określa niniejszy regulamin.
2. Serwis może warunkować dostęp do zasobów serwisu od zarejestrowania się w serwisie. W szczególności zarejestrowanie użytkownika jest niezbędne do opublikowania nowego tematu na forum oraz dostępu do artykułów i plików. Rejestracja w serwisie wymaga podania danych: nazwy wyświetlanej (nicku), aktualnego adresu e-mail oraz hasła. Pozostałe dane w profilu użytkownik podaje dobrowolnie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przekazanych w trakcie rejestracji.
4. Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie wiadomości od właścicieli serwisu – w tym wiadomości o charakterze reklamowym.
5. Zabronione jest udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom, jak i korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika, który nie opublikował żadnego postu lub nie zalogował się do serwisu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
7. Zarejestrowany użytkownik ma prawo usunąć swój profil z serwisu.
§4
Zawartość serwisu forumprawnicze.info
1. Serwis służy do dyskusji na tematy związane z prawem i dziedzinami pokrewnymi;
Serwis nie udziela porad prawnych. Posty, pliki oraz artykuły zamieszczanie w serwisie mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych informacji ani za skutki zastosowania się do nich.
2. Zabronione jest umieszczanie w serwisie publikacji, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszające zasady etykiety sieciowej lub niniejszego regulaminu.
3. W treści postów nie wolno użytkownikom zamieszczać linków do zewnętrznych stron www - jeśli nie dotyczy to prowadzonej dyskusji, a zwłaszcza reklamować usług lub oferować odpłatnie pomoc prawną.
4. Użytkownik oraz użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie materiały, włącznie z odpowiedzialnością za łamanie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, patentów, znaków towarowych, etc. W przypadku stwierdzenia naruszenia cudzych praw serwis podejmie starania o jak najszybsze usunięcie niedozwolonej treści.
§ 5
Rozwiązywanie sporów
1. Zarejestrowani użytkownicy winni rozstrzygać zaistniałe spory pomiędzy sobą ugodowo, na zasadzie koleżeństwa. Administracja serwisu nie rozstrzyga sporów co do trafności rad zawartych w postach.
2. Serwis ma prawo udzielić upomnienia lub ograniczyć dostęp do serwisu użytkownikowi, który narusza postanowienia regulaminu lub w inny sposób utrudnia użytkownikom korzystanie z serwisu.
3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia postu, który:
- nie jest związany z tematem prowadzonej dyskusji
- zawiera znaczą ilość błędów ortograficznych lub stylistycznych, które czynią post niezrozumiałym;
- stanowiące spam, reklamę usług lub obcych serwisów
- nie zawiera żadnej treści;
4. W przypadku wykrycia naruszeń regulaminu lub innych nieprawidłowości każdy użytkownik jest zobowiązany powiadomić o tym Administrację serwisu przez użycie mechanizmów zgłoszenia treści dla moderatora lub przez bezpośredni kontakt z Administracją pod adresem e-mail: bok(malpa)forumprawnicze.info
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin może być w każdym czasie zmieniony. O zmianie regulaminu Administracja serwisu powiadomi użytkowników stosownym wpisem (postem) na łamach serwisu. Nowy regulamin obowiązuje tylko w sytuacji zaakceptowania regulaminu przez użytkownika. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu - konto użytkownika zostanie usunięte z serwisu.
2. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Pliki te nie zawierają żadnych informacji wrażliwych o użytkowniku. Służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu.
a) Pliki „cookies” wykorzystywane są przez mechanizmy serwisu w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz ich optymalizacji . Informacje generowane w ten sposób nie zawierają żadnych danych osobowych, a ich przetwarzanie może służyć jednie zbieraniu anonimowych statystyk.
b) Serwis zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych o użytkowniku w zakresie adresu IP, lokalizacji, zainstalowanego systemu operacyjnego i przeglądarki oraz innych danych (cookie DART), które mają na celu wyświetlanie reklam dostosowanych do potrzeb i zainteresowania użytkowników.
c) Każdy użytkownik ma prawo usunąć pliki cookies, korzystając z mechanizmów wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może również wyłączyć w mechanizmach przeglądarki możliwość tworzenia i przesyłania plików cookies. Wyłączenie przesyłania plików cookies może jednak spowodować niewłaściwe funkcjonowanie oprogramowania.
forumprawnicze.info – 18.06.2014r