←  Prawo administracyjne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych...

strn - zdjęcie strn 10 lip 2019

W związku z przymusem adwokacko-radcowskim skarżący, którego skargę oddalił WSA poprosił, aby w jego sprawie pomogło pewne stowarzyszenie. Pełnomocnik stowarzyszenia wnosił w skardze kasacyjnej m.in. o zasądzenie na rzecz strony skarżącej zwrotu kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji. Pismo do NSA o zasądzenie zwrotu kosztów poniesionych przed sądem pierwszej instancji osobiście wniosła przed rozprawą także strona skarżąca (która opłaciła postępowanie przed WSA).
NSA uchylił zarówno wyrok WSA, jak i wszystkie decyzje urzędu, ale nie odniósł się w ogóle ani do wniosku w skardze kasacyjnej pełnomocnika stowarzyszenia o zwrot kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji, ani do wniosku do NSA skarżącego o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji. NSA jedynie zasądził od przegrywającego urzędu na rzecz stowarzyszenia kwotę 377 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wydaje się niesprawiedliwe, aby skarżący, który de facto wygrał (doprowadził z pomocą stowarzyszenia do wygranej) nie otrzymał zwrotu kosztów postępowania przed WSA (którego wyrok został uchylony).

Jak skarżący może dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA?
 

Odpowiedz