←  Prawo administracyjne

Forumprawnicze.info

»

Kazusy

Tereska15 - zdjęcie Tereska15 12 maj 2018

Witam, dostałam 8 kazausów do rozwiązania na tych 3 poległam. Mogę prosić o pomoc?

  1. Oceń zgodność z Konstytucją oraz z odpowiednim aktem prawa międzynarodowego( jakim) postanowień art.3 ustawy o samorządzie gminnym.

a) Jak należy rozumieć ustawowy zwrot ,,podlega'' uzgodnieniu''?

b) W jakiej formie prawnej następuje ,,rozstrzygnięcie'' Rady Ministrów?

  1. Jaki jest ostateczny tryb rozsztrzygania sporu na tle różnic co do kilku postanowień projektu statutu gminy, gdy gmina nie chce ich zmienić?

d) Jakie uzasadnienie prawne ma podział gmin ( i ich kompetencji ) na liczące powyzej i poniżej 300 tys mieszkańców?

e) Jaki jest charakter prawny i przedmiot regulacji statutu gminy, m.in. na podstawie Konsytucji RP.

 

  1. 15 maja na posiedzeniu Rady Miasta w Pacanowie przewidziano głosowanie nad projektem uchwały u ustaleniu sieci szkół publicznych w całej gminie. Projektowana uchwała budziła emocje mieszkańców, ponieważ przewidywala likwidacje w szkol podstawowych od dnia 31 sierpnia tj. przed poczatkiem nowego roku szkolnego. Przed sala obrad zgromadziła się grupa okolo 200 mieszkancow Pacanowa, m.in. rodzice Jasia i Malgosi- uczniow 3 klasy szkoly podstawowej przeznaczonej do likwidacji. Ich dzieci mialy być przeniesione do szkoly oddalonej 8 kilometrow od miejsca zamieszkania. W sytuacji ogolnego napiecia przed sesja rady, jej przewodniczacy zawnioskowal aby posiedzenie rady odbylo się ,,przy zamnkinetych drzwiach''. Powolal przy tym przepis regulaminu organizacyjnego rady, który istotnie zezwalal na taki tryb obrad. Radni poparli jego stanowisko, kierujac się interesami finansowymi gminy i postanowieniami regulaminu. Następnie na sesji ,,za zamnkietymi drzwiami'' podjeli uchwale o nowej sieci szkol. Rodzice Jasia i Malgosi ostro zaprotestowali, powolali przy tym argumenty prawne wskazane przez ich sasiada- studenta prawa. Po trzech tygodniach od podjecia uchwala zostala opublikowana w wojewodzkim dzienniki urzedowym.

a) Ocen zgodność z prawem zasad i trybu podjecia uchwaly, zasad procedowania rady oraz charakter prawny uchwaly w przedwmiocie sieci szkol publicznych

b) Wskaz argumenty, jakie mogą przedstawic rodzice Jasia i Malgosi w odniesieniu o sytuacji sowich dzieci oraz- ogolnych zasad procedowania rady. Jakie ustawy mogą znalezc zastosowanie w podanym stanie faktycznym)

 

  1. 10 pazdziernika Rada Gminy w Puszczykowie, w której to gminie 58% ludnosci ( oraz 68% radnych) przyznaje się do przynaleznosci do mniejszosci niemieckiej podjela trzy uchwaly. W pierwszej, ustalila ze od 1 stycznia wszelkie tablice urzedowe, a także oznaczenia ulic, istytucji publicznyhc i prywatnych sklepow, barow( m.in. w zakresie godzin otwarcia) muszą być wymienione w języku polskim i niemieckim. W drugiej, zdecydowala się przeznaczyc kwote 2 milionow zlotych z budzetu na rok następny na renowacje cmentarza przedwojennego, na ktorym byli także chowani ( w trakcie wojny) zolnerze Wehrmachtu. W trzeciej uchwale zdecydowala się podjac inicjatywe zagraniczną z zakresie nawiazana stosunkow parterskich z gminą W Hesji, w której m.in. mieszkało wielu potomkow mieszkancow Puszczykowa. Wspolpraca obejmowalaby 4 formy: a) doroczne wymiany mlodziezy szkolnej- po 100 uczniow z kazdej gminy, b) organizowanie w obu gmianch, z ich srodkow, Dni Stron Rodzinnych tj. 5-dniowych spotkan kulturalno- oswiatowych, c) dostarczenie do biblioteki miejskiej i szkolnych 5 tys. podrecznikow oraz innych ksiazek literatury niemieckiej, d) jednorazową pomoc finansową gminy niemieckiej ( w formie pomocy bezzwrotnej- darowizny) w wysokosci 500 tys euro na budowe aquaparku w Puszczykowie. Uchwaly wzbudzily ,,mieszane uczucia'' wsrod znacznej czesci mieszkancow Puszczykowa oraz zdecydowanie negatywne oceny wojewody, który w oficjalnym pismie z 10 listopada podniosl kilka zarzutow naruszenia prawa polskiego oraz oswiadczyl, ze nie opublikuje ich w wojewodzkim dzienniku urzedowym, a zatem zadna z nich nie stanie się prawem i nie może obowoazywac.

a) Ocen zgodnosc poszczegolnych uchwal z Konstytucja RP, ustawą ustrojową dotyczącą samorządu gminnego i kilkoma innymi ustawami. Wskaz ustawy, które mogą być naruszone.

b) Ocen zgodność z prawem wypowiedzi pisemnej wojewody.

  1. W jaki sposob- poprzez jakie srodki prawne- wojewoda może zakwestionowac ww. 3 uchwaly?

d) Wskaz jakie rozstrzygniecia podejmie instancja orzekajaca w odniesieniu do poszczegolnych uchwal.

Odpowiedz