←  Wykroczenia i prawo drogowe

Forumprawnicze.info

»

Kolizja, uchylenie mandatu, wspólwina

pyza666 - zdjęcie pyza666 07 lis 2017

Witam W dniu wczorajszym miałam kolizję drogową. Jadąc drogą dwu pasmową, poruszałam się lewym pasem około 70 km/h (tyle jest dopuszczane) na tym odcinku jest jeszcze jeden pas dla włączających się do ruchu z prawej strony. Gdy ja poruszałam się lewym pasem w bezpiecznej odległości od auta przede mną, kierowca VW włączył się do ruchu z pasa skrajnego na prawy, ujechał kilka metrów i wjechał przede mnie na lewy pas i po 3 sekundach ostro zahamował ponieważ auta przed nim też to zrobiły i ja po chwili uderzyłam w niego. A auto które wcześniej jechało przede mną również wjechało w tył poprzedzającego je samochodu. Nie wzywaliśmy policji, ale akurat przejeżdżali, ukarali mandatami. Ja mandat przyjęłam, bo byłam w szoku. Moje auto jest mocno rozbite,  nie wiadomo czy opłaca się je naprawiać. Mam w aucie wideorejstrator, po ochłonięciu obejrzałam nagranie na którym widać zachowanie kierującego VW. Który jadąc pasem (prawym) skrajnym zmienia pas na prawy, później na  lewy i po chwili ostro hamuje, było to wyższe auto VW Caddy które wjeżdżając przede mnie zasłoniło mi to co się dzieje przede mną, zmniejszyło odległość miedzy mną a autem przede mną i uniemożliwiło mi reakcję co doprowadziło do kolizji. Chciałabym się dowiedzieć czy mogę coś z tym zrobić, bo nie czuję się całkowicie winna, ewentualnie współwinna. A mandat przyjęłam bo byłam w szoku, nie pamiętałam jak to wszystko przebiegało przed uderzeniem.

Odpowiedz

pyza666 - zdjęcie pyza666 07 lis 2017

dodam jeszcze, że żaden z uczestników kolizji nie był badany pod kątem trzeźwości, policjanci nie zrobili nic oprócz wypisania mandatów

Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 07 lis 2017

Ciężko będzie odkręcić sytuację - bowiem przyjmując mandat przyznała się Pani do winy. Można teoretycznie składać wniosek o uchylenie mandatu, jednak formalnie podstawą Pani wniosku byłoby kwestionowanie ustaleń faktycznych (co do tego kto zawinił - nie zaś do samego wykroczenia z art. 86 kw).

Obawiam się więc, że szanse na uchylenie tego mandatu są znikome. 

 

Art. 101 [Uchylenie mandatu]
§ 1. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.
 
§ 1a. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w trybie określonym w § 1, jeżeli grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2. Podlega on również uchyleniu, gdy grzywnę nałożono w wysokości wyższej niż wynika to z art. 96 § 1-1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.
 
§ 1b. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli:
1)  Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego została nałożona grzywna tym mandatem;
2)  potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.
 
§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.
§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.
§ 4. W razie wydania ponownego rozstrzygnięcia w sprawie, w której uchylono prawomocny mandat karny, nie można orzec na niekorzyść obwinionego, jeżeli uchylenie mandatu nastąpiło z przyczyn wskazanych w § 1b.
Odpowiedz

pyza666 - zdjęcie pyza666 07 lis 2017

Dziękuje za odpowiedź. A czy w takim razie mogę zrobić cokolwiek aby kierowca  z VW został jakoś ukarany, współwinny za to że przyczynił się do tego zdarzenia, bo na filmie widać też jak auto jadąc prawym pasem hamuje, mimo że przed nim nie ma żadnych aut i wygląda to tak jakby reagował na to co działo się na lewym pasie, którym my się poruszaliśmy. 


 


Użytkownik pyza666 edytował ten post 07 listopad 2017 - 22:43
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 08 lis 2017

Jeśli w ogóle nie został ukarany za zdarzenie - to proszę zgrać film z rejestratora, wysłać do komendy policji wraz z wnioskiem o ukaranie tego kierowcy. 

Odpowiedz

pyza666 - zdjęcie pyza666 08 lis 2017

I tak zrobię, on nie został ukarany ponieważ ja w tym szoku przyznałam się do winy, mieliśmy się dogadać bez policji i gdy się pojawili, bo akurat przejeżdżali  szybko powiedziałam że się dogadujemy, a też zapomniałam o filmie i nie pamiętałam zupełnie jak to wszystko przebiegało przed uderzeniem. Policjanci o nic też nie pytali, interesowało ich tylko wypisanie mandatów. 

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 13 lis 2017

Donosicielstwo nie jest pobożne.Jeżeli jest Pani ateistką to zostanie Pani dodatkowo ukarana.W samych postach opisuje Pani dodatkowe wykroczenia.Wniesienie skargi spowoduje dokładniejsze rozpatrzenie sprawy.

Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 13 sty 2018

Dodam, że przepis z  art. 101 § 1 k.p.s.w. odnośnie uchylenia mandatu karnego służy sytuacji gdy nałożono mandat za czyn niebędący wykroczeniem, a nie sytuacji w której kwestionuje się popełnienie wykroczenia.

Odpowiedz