←  Prawo ubezpieczeń

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Antek-wood - zdjęcie Antek-wood 11 cze 2019

Dzień dobry
Jestem poszkodowany przez sprawcę zalania mieszkania i korzystam z polisy OC sprawcy.
Ja nie posiadam dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej.
Od firmy ubezpieczeniowej otrzymałem decyzję, kosztorys i kwotę ugody.
Decyzja:
Wypłata odszkodowania na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU S.A. z dnia 28.12.2015 roku.
Wartość szkody ustalona na podstawie rozliczenia sporządzonego przez TU S.A.
KOSZTORYS :
Zużycie techniczne 0% 
Współczynnik ekspercki 0,9 
Współczynnik gospodarczy WVM 1 
Potrącenia 0zł 
PODSUMOWANIE 
Wartość kosztorysu 11 000,0zł 
Wartość kosztorysu narastająco (wrw: 0,944) 10 384,00zł 
Wartość kosztorysu narastająco (wvm: 1) 10 384,00zł 
Wartość kosztorysu narastająco (wsp. esk.: 0,9, bez 
zużycia)9 345,60zł 
Zużycie techniczne (średnioważone (w oparciu o zuż. elementów)) 11,59% 
Wartość końcowa kosztorysu 8 262,44zł 
Kwota ugody / kosztorys 8 262,44zł 
Potrącenie od całości 0zł 
Wartość kosztorysu po potrąceniu 8 262,44zł 
 
Chcę zrobić reklamację i wystąpić z roszczeniem o zapłate potrąceń.
Pytanie: proszę podać podstawę prawną, kodeks cywilny nie przewiduje takich potrąceń.
Z poważaniem
Odpowiedz