←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Możliwość odwołania się od decyzji Sądu

jackot - zdjęcie jackot 18 cze 2015

W związku z sytuacją powstałą po opublikowaniu uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z 17 lipca 2013 r., sygn. akt III CZP 46/13,  stwierdzono niezgodność z prawem podpisanych przez podsekretarzy stanu decyzji o przeniesieniu sędziów z sądów likwidowanych na skutek tzw. reformy ministra Gowina.

Z 44 zlikwidowanych sądów wynika, że według stanu na dzień 15 października 2013 r., w 34 z nich sędziowie powstrzymali się w całości lub częściowo od orzekania, a jedynie w 10 sądach praca orzecznicza trwała normalnie.Zważyć należy, że powyższy problem ustrojowy dotyczy ponad 500 sędziów przeniesionych bez ich zgody do jednostek przejmujących. Od stycznia 2013 r. sędziowie ci wydali setki tysięcy orzeczeń, które mogą być uchylone z powodu nieważności postępowania w sprawach cywilnych lub bezwzględnej przesłanki odwoławczej w sprawach karnych.

Pierwsze uchylenia już się zdarzyły, a można spodziewać się ich większej ilości w najbliższych dniach. Liczby te obrazują skalę problemu, który powstał w wyniku niewłaściwego trybu wprowadzania tzw. reformy i którego bagatelizować nie należy.

Sytuacja opisana powyżej dotyczyła m. in. sądów okręgu bydgoskiego, który nie miały w czasie orzekania w I i II instancji w niniejszej sprawie podstawy prawnej swojego działania. Powyższe przemawia za koniecznością uchylenia orzeczeń wydanych w niniejszej sprawie.

Zapraszam do kontaktu poszkodowanych, których Sąd wydał wg nas niewłaściwą decyzję! można rościć sobie niezgodność z prawem wydanego postanowienia.

Odpowiedz