←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

nadgodziny kierownicze

akun - zdjęcie akun 15 kwi 2018

Witam serdecznie.Dostałem umowe kierowniczą w której jest napisane ,że mam tak zarządzać czasem pracy aby nie przekroczył 8 godzin. Pracuje codziennie od 7-17-30.Jest to z góry narzucone przez szefostwo.Czy jest to legalne .Napomne iż nie mam płacone za nadgodziny.Przerwy mam jedną 25min a drugą 20 min

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 16 kwi 2018

Nie jest to legalne. Zgodnie z orzecznictwem - pomimo tego, że kadra kierownicza nie ma podstaw do zapłaty za nadgodziny, to ich również obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Jeśli pracodawca planuje stale tak rozkład pracy, że kadra kierownicza z góry wie, że będzie pracowała ponad dobowy wymiar czasu pracy to jest to naruszenie przepisów prawa pracy. Za takie zaplanowane dodatkowe godziny należy się wówczas wynagrodzenie. 

Odpowiedz

akun - zdjęcie akun 16 kwi 2018

a czy mógłbym prosić o stosowny artykuł KP lub wyrok sądu??Ile lat wstecz można żadać przed sądem pracy zapłaty za nadgodziny od pracodawcy??

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 16 kwi 2018

Pracownik, który zajmuje stanowisko kierownicze, musi liczyć się z tym, że wypełnianie obowiązków wymaga sporadycznie wykonywania pracy ponad ustawowe normy czasu pracy, jednakże pracodawca nie jest uprawniony do stałego obarczania go pracą w ponadnormatywnym wymiarze. O zakresie obowiązków pracownika decyduje nie tylko rodzaj wykonywanej pracy, ale również rozmiar wynikających z niej czynności, które powinny być tak określone, aby ich wykonanie w normalnym czasie pracy było obiektywnie możliwe (por. wyrok SN z 27.6.1997 r., I PRN 86/77). Jeżeli zakres obowiązków lub też specyficzny rodzaj przydzielonych zadań powodują niemożność wykonywania ich w normalnym czasie pracy, wówczas może się okazać, że pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe również pracownikowi zajmującemu stanowisko kierownicze. Obowiązujące przepisy nie zawierają bowiem zezwolenia na stosowanie przez pracodawców takich rozwiązań organizacyjnych, które by w samym założeniu rodziły konieczność stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników zajmujących kierownicze i inne samodzielne stanowiska (wyrok SN z 26.3.1976 r., I PRN 9/76). Praca takich osób w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest również tylko wyjątkowo, w razie konieczności (wyrok SN z 5.2.1976 r., I PRN 58/75, OSNC Nr 10/1976, poz. 223). Jak się bowiem podkreśla, stałe świadczenie pracy w przedłużonym czasie pracy nie należy do obowiązków żadnego pracownika, również zatrudnionego na stanowisku kierowniczym (wyrok SN z 12.4.1988 r., I PR 11/88, PiZS Nr 8/1988). Na zakładzie pracy spoczywa obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby nie zachodziła potrzeba stałego zatrudniania pracowników poza ustawowym czasem pracy. Jeżeli to jednak, z przyczyn organizacyjnych jest niemożliwe, to pracownikowi zajmującemu kierownicze lub inne samodzielne stanowisko pracy należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (wyrok SN z 8.6.2004 r., III PK 22/04, MoPr-wkł Nr 7 2005, s. 1; wyrok SN z 12.3.1976 r., I PR 13/76, OSNC Nr 10/1976, poz. 230, uchwała SN z 21.10.1977 r., I PZP 38/77, OSNC Nr 4 1978, poz. 68).

Odpowiedz

akun - zdjęcie akun 19 mar 2019

Witam ponownie.

Dzisiaj miałem spotkanie na temat moich nadgodzin.Tak jak w poscie wyzej.Dostałem odpowiedż ze mam sobie przychodzic na 8 9  do pracy byle byc 8 godzin.Czy tak może być czy nadal żądać zaplaty za nadgodziny??

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 21 mar 2019

Skoro pracy ma być 8 h to nie możesz żądać dodatku za nadgodziny 

Może być , Ty decydujesz o godzinie rozpoczęcia pracy 

Odpowiedz