←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

nakaz doprowadzenia do zk

a9gan - zdjęcie a9gan 28 lis 2016

moje pytanie dotyczy tego jak wygląda cała procedura po niestawieniu się do zk?

1. jeśli termin minął można poinformować zk, że skazany stawi się parę dni po terminie oczywiście przy określonych argumentach tak by do tego czasu nikt go nie doprowadził by mógł stawić się sam?

2. czy można sprawdzić czy wystawiony jest taki nakaz np: na policji czy tylko można sprawdzić jeśli są listy gończe?

3. czy w  systemie policyjnym widać takie nakazy czy tylko listy gończe?

4. poszukiwanym jest się wtedy gdy wystawiony jest list gończy czy nakaz?

5. od momentu niestawienia się jak wygląda procedura wystawienia nakazu doprowadzenia, jak długo to trwa od niestawienia się do przyjścia policji (wiem że zk wysyła po 3 dniach zawiadomienie do sr że ktoś się nie stawił a dalej?)

Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 02 gru 2016

1. Nikt nie potrafi powiedzieć czy jeden, dwa czy 10 dni spóźnienia w stawieniu się do ZK spowoduje od razu wysłania służby celem zatrzymania i doprowadzenia do ZK. Każdy sąd i każdy zakład penitencjarny ma inny system działania i inne tempo reagowania. 

2. Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego. 

3. Widać, że dana osoba jest poszukiwana celem osadzenia w ZK.

4. Nie jest to list gończy tylko nakaz doprowadzenia. W systemie informacja, że osoba poszukiwana. 

5. patrz art. 79 kkw:

Art. 79 [Wezwanie, doprowadzenie]
§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Sąd może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania.
§ 2. Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego.
§ 3. Przeniesienie skazanego z aresztu śledczego do właściwego zakładu karnego następuje po decyzji klasyfikacyjnej komisji penitencjarnej.
§ 4. Jeżeli skazanym jest żołnierz, a sąd zarządza doprowadzenie go do aresztu śledczego, obowiązek doprowadzenia spoczywa na właściwych organach wojskowych.
Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 31 mar 2018

Proszę również zobaczyć nowy wpis na blogu prawniczym - Po jakim czasie sąd wydaje nakaz doprowadzenia do zk?

Odpowiedz