←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku po terminie

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 30 mar 2018

Uchwała
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 7 marca 2018 r.
III CZP 110/17

 

Termin zawity do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest zachowany, gdy przed jego upływem sąd odbierze to oświadczenie i oświadczenie o odrzuceniu spadku (art. 1019 § 2 KC). W wypadkach wyjątkowych, w szczególności, gdy za nieodebranie oświadczenia w terminie spadkobierca nie ponosi winy, sąd może nie uwzględnić upływu tego terminu przez wzgląd na zasady współżycia społecznego (art. 5 KC).

Odpowiedz