←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Obniżenie wyroku przez sąd II instancji

jagusia - zdjęcie jagusia 12 wrz 2018

Sąd I instancji skazał byłego męża za znęcanie się nad rodziną na 8 mieś.w zawieszeniu na 3 lata pełnomocnik oskarżonego wniósł apelację podniósł to że w tym czasie tzn.kwiecień 2014 r(wyrok nieprawomocny) byliśmy po rozwodzie lecz tak naprawdę wyrok ten uprawomocnił się dopiero w lutym 2015
Sąd IIinstan.przychylił się do tego i obniżył wyrok na 6 mieś.przecież sad II inst.powinien się opierać na dacie prawomocnego wyroku rozwodowego tj.luty 2015

Bardzo proszę o wyjaśnienie
Odpowiedz

jagusia - zdjęcie jagusia 12 wrz 2018

druga sprawa dotyczy subsydiarnego aktu osk.czasookres od marca 2012 do czerwca 2014 znęcania się nad rodziną Prokurator wszystko umarzała na etapie postępowania przygotowawczego w K.P. po wniesieniu subs.aktu osk.zjawiła się na sprawie nadal wniosła o umorzenie ,sąd się nie przychylił sprawy trwały bez udziału prokuratorki ,nie pojawiła się na żadnej sprawie ,natomiast pojawiła się na sprawie apelacyjnej WNIOSŁA O PODTRZYMANIE WYROKU I INSTANCJI ,apelację składała moja pełnomocnik z urzędu gdyż wyrok był nieadekwatny do czymu 200 stawek dziennych po 10 zł i sąd przekwalifikował czyn jako naruszenie nietykalnośći ze znęcznia się ,ewidętnie prokuratorka broni oprawcy (pewnie nie za darmo)

Czy był zasadny udział prokuratorki z wieliczki (cały czas tej samej która wszystko umarzała) na sprawie apelacyjnej odbywającej się w Krakowie
Bardzo proszę o wyjaśnienie
Przed odczytaniem wyroku na sprawie apelacyjnej ośmieliłam się powiedzieć że były mąż jest już karany prawomocnym wyrokiem za znęcanie ,Sędzia odpowiedział że to nie ma znaczenia ,nie ten czasookres czy jakoś tam Jak to jest ????????? SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
Odpowiedz