←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Odprawa dla funkcjonariusza

Mundurowy - zdjęcie Mundurowy 26 lut 2019

Uprzejmie proszę o wykładnię prawną dotyczącą wysokości naliczenia odprawy dla funkcjonariusza Straży Granicznej - w związku z moim przejściem na emeryturę. Jestem absolwentem WAT. Do 28.04.1999 służyłem jako żołnierz w zawodowej służbie wojskowej w jednostce wojskowej podległej MON.  Potem do 30.06.2001 służyłem jako żołnierz w jednostkach podległych MSWiA.  Od 01.06.2000 do 30.06.2001 byłem w dyspozycji Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Z dniem 30.06.2001 zostałem zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marka Biernackiego. Dostałem 300% odprawy.  Od 01.07.2001 do 30.09.2001 nie byłem nigdzie zatrudniony i nie pobierałem żadnego wynagrodzenia.

Od 01.10.2001 do 15.02.2019 służyłem jako funkcjonariusz w Straży Granicznej w Warszawie.  Zgodnie z Art.119 ust.1 ustawy z dnia 12.10.1990 o Straży Granicznej ( Dz.U. z 2017 poz.2365 ) przysługuje mi 540% odprawy za okres służby w SG. Tą wysokość pomniejszono mi o 300% poprzednio otrzymanej odprawy, nie podając żadnej podstawy prawnej. Wskazana powyżej 3-miesięczna przerwa w służbie nie została mi wliczona do wysługi lat - jako przerwa w ciągłości w służbie.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji:
1/ Czy wysokość odprawy ze Straży Granicznej została mi naliczona prawidłowo ?
2/ Jaka podstawa prawna dot. wysokości odprawy ma zastosowanie w moim przypadku ?

 

Odpowiedz