←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

Odwołanie od prac społecznych

pawelch - zdjęcie pawelch 16 kwi 2018

Witam, mam pare pytań związanych z pracami społecznymi.
1 września 2018 zostało zabrane mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na 3 lata, w tamtym czasie pracowałem na czarno czyli według prawa byłem bezrobotny. Oprócz zabranego prawa jazdy dostałem grzywnę 5tys zł i 160h prac społecznych po 30h na miesiąc ( zaczynają się od 7maja ). Od
Jakiegoś czasu pracuje regularnie na umowę o prace i niestety jakbym nie kombinował nie mam możliwości wyrobienia 30h w miesiącu.. Do pracy dojeżdżam autobusami 45km w jedna stronę z przesiadka, wstając o 5 do domu wracam w graniach 18, soboty pracujące. Moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość od odwołania się od prac społecznych? Dodam, ze zamiana godzin na kolejna grzywnę nie wchodzi w grę ( kupa rat, kredytów, dojazdy i do tego 5tys grzywny).
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 16 kwi 2018

Czyli de facto orzeczona wobec Pana kara ma zostać nie wykonana. Jeśli faktyczną i realną przyczyną braku możliwości odpracowania jest podjęta praca zarobkowa - to należałoby wnosić o zamianę formy wykonania kary ograniczenia wolności na potrącenie z wynagrodzenia za pracę.

Art. 63a [Zmiana formy wykonywanej pracy]
§ 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zmiany formy wykonania obowiązku pracy, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.

 

Jeśli jednak Pana finanse na to nie pozwalają to ja żadnego sensownego rozwiązania nie widzę. Uprzedzę jednak, że w przypadku powiadomienia sądu, że nie wykonuje Pan prac społecznych - sąd wyznaczy posiedzenie na którym kara ta zostanie zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności. 

 

Jeśli mimo moich ostrzeżeń chce Pan cokolwiek zrobić - to może Pan wystąpić o odroczenie wykonania tej kary (jeśli nie został Pan jeszcze skierowany do prac społecznych) lub o udzielenie przerwy w odbywaniu tej kary (jeśli podjął Pan już prace społeczne i w jakimś zakresie je odpracował)

Art. 62 [Odroczenie]
§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
§ 2. Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Wobec takiego skazanego sąd może zastosować odpowiednio przepisy art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego.
§ 3. Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.
§ 4. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia oraz odwołania odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie.
Art. 63 [Przerwa]
§ 1. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku ze względów, o których mowa w art. 62 § 1.
§ 3. Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie.

Odpowiedz