←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Odzież robocza - obowiązek pracodawcy?

espan - zdjęcie espan 04 wrz 2019

Czy rzeczywiście jest tak, że pracodawca ma obowiązek w każdym przypadku dostarczenia odzieży robocze? Mam tutaj na myśli zbliżajace się chłody oraz konieczność pracy w warunakch zewnętrznych.

Odpowiedz

estor - zdjęcie estor 06 wrz 2019

Tak, jak najbardziej.

Zwłaszcza, gdy jest to praca na etacie, to pracodawca ma obowiązek zapewnić narzędzia i gdy wymaga tego sytuacja: również odzież robocza.

Np jeżeli ktoś jest spawaczem, to niestety, ale musi otrzymać wszelkiego rodzaju sprzęt ochronny, odzież ochronną np takie jak te tutaj skórzane rękawy pawalnicze:

moderacja

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 06 wrz 2019

 

Art. 237.7. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

    1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;

    2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

§ 4. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.
 

Odpowiedz