←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

okres wypowiedzenie najmu

anna100x - zdjęcie anna100x 19 kwi 2019

Umowa zawarta na czas określony, dot. lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne. W umowie brak klauzuli dot. możliwosci jej wypowiedzenia.

Czynsz najmu jest płatny dziennie 

 

obecnie najemca jest w zwłoce za 3 okresy płatności (czynsz najmu w umowie jest określony jako dzienny) 

 

* wynajmujący powinien wyznaczyć Najemcy dodatkowy miesięczny termin na uregulowanie zaległych i bieżących opłat pod rygorem wyp. umowy, a jeśli ww. termin upłynie wypowiedzieć umowę z zach. 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia czy 1-dniowego okresu wypowiedzenia? (u.o.p.l)

Odpowiedz