←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Koszty dojazdu adwokata do sądu


Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 30 stycznia 2013 r.

V CZ 82/12

Strona przegrywająca sprawę jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi zastępowanemu przez pełnomocnika będącego adwokatem koszty jego przejazdu do sądu, jeżeli w okolicznościach sprawy były one niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz