←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Obligatoryjne wydanie wyroku łącznego


Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 30 stycznia 2013 r.

IV KK 416/12

Sformułowanie "sąd orzeka karę łączną" oznacza, że zastosowanie tej instytucji jest obligatoryjne, a więc w razie spełnienie przesłanek wskazanych w art. 85 k.k. nie ma możliwości jej niezastosowania. W takim wypadku sąd obowiązany jest do wydania wyroku łącznego, co oznacza również brak swobody w doborze skazań podlegających łączeniu i niemożność pominięcia części z nich.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz