←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Odpowiedzialność rodziców za szkody spowodowane przez dzieci


Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 3 października 2012 r.
III CSK 737/2011


Rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ich dziecko, jeżeli szkody tej nie można było przewidzieć.
0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz