←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Odstąpienie od obciążenia kosztami procesu


Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 stycznia 2013 r.
I CZ 128/12

Do okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 102 k.p.c. zalicza się np. precedensowy charakter sprawy, rozstrzygnięcie sporu wyłącznie na podstawie, którą sąd uwzględnił z urzędu, a także szczególnie trudną sytuację życiową i materialną strony przegrywającej, która uniemożliwia jej pokrycie kosztów należnych przeciwnikowi.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz