←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Regres ubezpieczyciela od spadkobierców kierowcy


Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 16 listopada 2012 r.
III CZP 61/2012


Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem.0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz