←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Stwierdzenie nabycia spadku


Postanowienie

Sądu Najwyższego

z dnia 23 stycznia 2013 r.

I CSK 262/12


1. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma znaczenia konstytutywnego, gdyż o wwiązaniu w spadek decydują wyłącznie zdarzenia prawne określające spadkobranie według zasad kodeksowych. Z tej przyczyny wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z pominięciem osoby, która jest współspadkobiercą, nie może szkodzić uprawnieniom tej osoby wynikającym z art. 1035 i nast. k.c.
2. Skutki przewidziane w art. 1036 k.c. następują także w razie nabycia udziału w przedmiocie należącym do spadku od spadkobiercy legitymującego się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.
3. Rozporządzenie przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego stanowi w istocie rozporządzenie udziałem w tym przedmiocie, w związku z czym może nastąpić tylko za zgodą współspadkobierców, a dokonane bez ich zgody jest bezskuteczne, o ile naruszałoby ich uprawnienia przysługujące im na podstawie przepisów o dziale spadku (art. 1036 k.c.).


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz