←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej


Postanowienie

Sądu Najwyższego

z dnia 24 stycznia 2013 r.

V CSK 119/12


Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej jest częścią składową prawa własności lokalu i nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 k.c.).


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz